Keskühistu Eramets on PRIA poolt tunnustatud - Metsaühistu

Keskühistu Eramets on PRIA poolt tunnustatud

Keskühistu Eramets TÜ on PRIA poolt tunnustatud tootjarühm alates 2015 aastast. See tähendab, et meie liikmed järgivad ühtset kohustuslikku metsa majandamise eeskirja. Veelgi enam, Metsaühistu® võrgustikku kuuluvad ühistud järgivad veel omakorda kehtestatud teenuste standardit.

Tunnustatud tootjarühmana on Keskühistu Eramets saanud erinevatel aastatel tootjarühma loomise ja arendamise toetust (MAK 2014-2020 meede 9.1).

Toetust on kasutatud olemasoleva võimekuse suurendamiseks:

  • Loodud on ühine kvaliteedimärk Metsaühistu®
  • Arendatakse ühtset turundus- ja kommunikatsioonitegevust
  • Ühistute üleselt kasutatakse ühtseid IT lahendusi.

Kogu arendustegevuse eesmärgiks on tagada ühistute liikmetele ehk Eesti erametsaomanikele kvaliteetsed metsade kasutamise ja kaitsega seotud teenused. Laiem eesmärk on arendada Eestis erametsanduslikku ühistegevust.

PRIA tunnustus