Ulukikahjustuste ennetamise toetus - Metsaühistu

Ulukikahjustuste ennetamise toetus

Ulukikahjustuste ennetamistöödeks nagu ulukitõrjevahendi ehk repellenti kasutamiseks ja ladva- ja  tüvekaitsmete paigaldamiseks saad taotleda toetust.

Repellenti kasutamine

Repellendi kasutamiseks saad 1 kord kalendriaastas taotleda toetust 70 €/ha kohta.

Ladva- ja tüvekaitsmete kasutamine

Tüve- ja ladvakaitsmete soetamise ja kasutamise toetus on kuni 50% kaitsmete hinnast.

Ulukikahjustuste ennetamise toetuse taotlemine algab septembris ning taotlused tuleb Metsaühistule esitada 30. septembriks.

TAOTLE ULUKIKAHJUSTUSTE ENNETAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see oma Metsaühistusse.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Repellendi kasutamiseks saad toetust taotleda samale metsaalale 1 kord kalendriaastas.
  • Ladva- ja tüvekaitsmete soetamiseks ja paigaldamiseks saad sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
  • Repellendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
  • Pritsimistöödega võid alustada 14. oktoobril kui ulukikahjustuste ennetamise toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut töödega alustamisest.
  • Tööde tegemise aeg on 18 kuud peale otsuse tegemist Erametsakeskuse poolt.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA ULUKIKAHJUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui ulukikahjustuste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see oma Metsaühistule.