Hooldusraie - Metsaühistu

Hooldusraie

Metsa kasvuks vajalike toite- ja valgustingimuste ning sanitaarse seisukorra parandamiseks on vajalik teostada hooldusraieid. Tööde käigus raiutakse vaid osa puudest, et tõsta puistu väärtust.

Hooldusraie liigid on valgustus-, harvendus- ja sanitaarraie.

Loe erinevatest hooldusraietest lähemalt