Tutvustus - Metsaühistu


Majandame Su metsa vastutustundlikult

Erametsa omanikuna tead, et metsaga käib kaasas palju lahendamist vajavaid küsimusi. Kuidas kasvatada metsa nii, et selle väärtus tõuseks? Kuidas saada metsast tulu täna ning samas jätta seeme ka tulevikuks?

Metsaühistud on loodud metsaomanike poolt selleks, et aidata Sul leida vastuseid. Toetame erametsade paremat majandamist – meie töötajad hoiavad Sinu metsal silma peal, teavitavad Sind toetuste taotlemise võimalustest, aitavad metsatöid korraldada ja tegelevad kogu vajaliku paberimajandusega. Me tunneme seadusi ja järgime neid. Aitame sul vajadusel kõik metsatööd korraldada ja ära teha! Oleme alati Sinu ja Sinu metsa jaoks olemas.

Metsaühistu - majandame su metsa vastutustundlikult
Metsaühistu on aus teenusepakkuja

Metsaühistu on aus teenusepakkuja

Ühise Metsaühistu nime ja märgi taga on ausad piirkondlikud teenusepakkujad, kes on õlad kokku pannud selleks, et Sinu metsa eest parimal moel hoolt kanda olenemata Sinu metsa asukohast.

Metsaühistu tunned ära ühise registreeritud nime ja kaubamärgi järgi. Õigus seda kasutada on vaid ühistutel, mis järgivad Metsaühistu teenuste standardit. Nad kinnitavad sellega, et on teenusepakkujad, kelle eesmärk on Sinu metsa eest heaperemehelikult hoolt kanda. Metsaühistu garanteerib kindla kvaliteedi ning läbipaistva metsamajandamise metsaomaniku jaoks.

Metsaühistu annab head nõu

Metsaühistu on nagu perearstikeskus, kus saad vajadusel spetsialistidelt head nõu.

Meil töötavad metsaspetsialistid, metsakonsulendid ja metsameistrid, kes suhtlevad vahetult Sinu kui erametsaomanikuga. Selgitame välja Sinu konkreetsed vajadused ja anname väärt nõu, kuidas ja millal metsa hooldada.

Äriühing vs Metsaühistu. Majandame su metsa vastutustundlikult

Mille eest Metsaühistu seisab?

Metsaühistus seisame selle eest, et Eesti erametsandus tervikuna oleks atraktiivne ja usaldusväärne kõigile osapooltele – Sulle kui metsaomanikule, metsa ostjatele kui ka riigile tervikuna.

Seisame erametsaomanike huvide ja metsa korrashoiu eest. Anname nõu ja toimetame nii, et ka Sina saad aru, mis metsas täpselt toimub. Metsaühistu on riigi partner erametsade majandamisel kohalikul tasandil. Tõstame metsandusalast teadlikkust ühiskonnas ja loome metsanduses läbipaistva majanduskeskkonna.

Me tunneme seadusi ja järgime neid. Aitame sul vajadusel kõik
metsatööd korraldada ja ära teha!

Kas Sina saad Metsaühistuga liituda?

Olgu Su mets suur või väike, mere ääres või põlislaanes – me tervitame igaüht.
Tegutseme koos selle nimel, et kõik Eesti erametsaomanikud leiaksid koha oma piirkondlikus
Metsaühistus. Just kohalikus ühingus tunneme sinu kanti kõige paremini ja teame kohalikke
eripärasid. Saame neid metsamajandamise juures arvesse võtta.

7 põhjust, miks liituda Metsaühistuga. Tutvu ka meie põhikirjaga (pdf)

Liitumistasu
Erinevates ühistutes on liikmemaksu suurus ja selle arvestamise alus isemoodi.
Tutvu liitumistasudega piirkondlike ühistute lehtedel.


Metsaühistu liikmete arv kasvab iga aasta

Ühise Metsaühistu nime ja märgi taga on ausad piirkondlikud teenusepakkujad, kes on õlad kokku pannud selleks, et sinu metsa eest parimal moel hoolt kanda olenemata sinu metsa asukohast. Metsaühistu tunned ära ühise registreeritud nime ja kaubamärgi järgi. Õigus seda kasutada on vaid ühistutel, mis järgivad Metsaühistu teenuste standardit.
2016
3 877 liiget
114 659 ha
2017
4 412 liiget
113 252 ha
2018
5 121 liiget
121 670 ha
2019
5 662 liiget
138 564 ha
2020
5 979 liiget
149 095 ha
2021
6 299 liiget
150 918 ha
2022
6 683 liiget
161 551 ha
2023
6 927 liiget
161 488 ha

FSC sertifikaat

Keskühistu Eramets haldab alates 16.10.2013 FSC tarneahela sertifikaati.

FSC sertifikaat tagab, et tooraine on kogu tarneahela ulatuses eristatud sertifitseerimata ja kontrollimata metsamaterjalist. Tänu sellele on võimalik kindlaks teha materjali päritolu ning jälgida seda lõpptooteni välja.

Oleme PRIA poolt tunnustatud

Keskühistu Eramets TÜ on PRIA poolt tunnustatud tootjarühm alates 2015 aastast.
See tähendab, et meie liikmed järgivad ühtset kohustuslikku metsa majandamise eeskirja. Loe edasi

Kuulume organisatsioonidesse

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Meie koostööpartnerid

BM Trada Eesti OÜ
Deskis OÜ
Juhani puukool. Plantex AS
Olerex AS
Neste AS
System Separation. Metsaühistu partnerid
Tokoforest OÜ