Uudised - Metsaühistu

1400 liikmega Võrumaa Metsaühistu on Eestimaa suurim metsaühistu

Võrumaa Metsaühistu on tänaseks suurima liikmete arvuga metsaühistu Eestis, kuna hiljuti liitus ühistuga 1400-s liige. Võrumaa Metsaühistu 1400-s liige on Toomas Niidu, keda tõi ühistusse soov hakata majandama oma vanaisalt päranduseks saadud metsa. „Vanaisa sai maad Vabadussõjas osalemise eest ja praeguseks on metsamaa suuruseks umbes 15 hektarit, mida tahan nüüd majandama hakata,“ rääkis ta.

Võrumaa Metsaühistu ettepanek metsateatise riigilõivu kehtestamise osas

14.11.2023 osalesid Võrumaa Metsaühistu esimees Aigar Paas ja tegevjuht Erki Sok Tallinnas riigikogu rahanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühis-istungil, kus oli päevakorras riigilõivude muutmine. Lisaks oli kohal ja meie ühiseid seisukohti esitlemas ka Jaanus Aun Eesti Erametsaliit esindajana. Võrumaa Metsaühistu esitas 30.10.2023 riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku

Võrumaa Metsaühistu on taas suurima liikmete arvuga maakondlik metsaühistu Eestis

Võrumaa Metsaühistu juhatus kinnitas hiljuti uued liikmeks astumise avaldused ja metsaühistusse kuulub nüüd 1302 liiget, tehes sellest suurima liikmete arvuga maakondliku metsaühistu Eestis. 1300ndaks liikmeks sai pere, kellele kuulub 6,9 hektarit metsamaad Võru vallas ning kes otsustas ühistuga liituda just seetõttu, et nende varasem kokkupuude metsaga on olnud tagasihoidlik ning just ühistu on metsaomaniku esimene...

Siinsed noored metsad janunevad hooldamise järele

Oktoobrikuu algul lõppes Erametsakeskuse metsameetme voor, kus küsiti üle 1,7 miljoni euro eest noores puistus hooldusraie tegemiseks toetust. Kõige usinamate metsahooldajate seas on Pärnumaa erametsaomanike järel Võrumaa ja Viljandimaa. Põhjusi keeldumiseks leidub Sihtasutuse Erametsakeskus kommunikatsioonijuht Anniki Leppik annab teada, et Võ...

Natura metsatoetuse taotlemine

Hea meel on teatada, et ka käesoleval aastal on võimalik taotleda Natura metsatoetust. Taotlemise periood on 4.-22. aprillini. Toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.