Metsameede - Metsaühistu

Metsameede

Metsameede on metsade arengu ja elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, mis katab osaliselt:

  • Hooldusraie (valgustus- ja harvendusraie) kulud
  • Kasvavate puude laasimise kulud
  • Ulukikahjustuste ennetamise kulud
  • Metsatarvikute soetamise kulud  

Metsameetme toetuse taotlemisel on oluline, et taotlus oleks esitatud enne tööde teostamist.


Loe erinevatest Metsameetme toetustest lähemalt