Metsameede - Metsandustoetused - Metsaühistu

Metsameede

etsameede on kliimamuutustega kohanemiseks loodud investeeringutoetus, mis katab osaliselt:

  • Hooldusraie (valgustus- ja harvendusraie) kulud
  • Ulukikahjustuste ennetamise kulud
  • Taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamise kulud
  • Hukkunud metsa taastamise kulud

Metsameetme toetuse taotlemisel on oluline, et taotlus oleks esitatud enne tööde teostamist.

Toetust saavad taotleda ainult füüsilised isikud ning mikroettevõtjast FIE-d ja äriühingud, kellel on alla 10 töötaja ja kelle aasta käive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.


Loe erinevatest Metsameetme toetustest lähemalt

Soovi korral tutvu ka Metsameetme määruse ja seletuskirjaga.