Pärandkultuuri säilitamise toetus - Metsaühistu

Pärandkultuuri säilitamise toetus

Pärandkultuuri säilitamise toetus aitab Sul tagada pärandkultuuriobjekti säilimise ning tutvustada seda avalikkusele. Toetuse katab kuni 80% allpool toodud tegevuste kuludest, kuid mitte rohkem kui 3 196 € pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas.

Toetus katab järgnevad tegevused:

  • erametsamaal paikneva pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud
  • oma töö
  • konsulendi hinnangu tasu pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta
  • konsulendi hinnangu tasu tehtud tööde kvaliteedile

Oluline teada

  • Toetuse taotlemiseks vajalik hinnang tööde tegemiseks võib olla vormistatud taotluse esitamise eelneval kalendriaastal, kuid töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.
  • Toetust saavad objektd peavad olema Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas.

Järgmine toetuse taotlemise aeg on 2023. aastal. Lisame toetuse taotlemise tähtaja nii pea kui 2023. aasta toetuste info on avalikustatud.

TAOTLE TOETUST

Toetuse taotlemiseks võta meiega ühendust.

+372 5199 3667

metsauhistu@metsauhistu.ee

Kase 2, Põlva – Vaata asukohta kaardil