Metsakultuuri hooldamise toetus - Metsandustoetused

Metsakultuuri hooldamise toetus

Istutatud taimede hooldamiseks saad taotleda toetust kuni 96 €/ha kohta ning seda saad teha 4 aastal järjest – istutamise aastal ja sellele järgnevatel kolmel aastal.

Ka looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saad toetust taotleda 4 aastal järjest – raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.

Toetuse taotluse esitamise I vooru  tähtaeg on 16. juuni 2023 ja II vooru tähtaeg 17. november 2023.

Oluline teada

 • Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu.
 • Toetust saab taotleda ainult nendele metsaladele, kus on uuendusraie teostatud kas metsateatise või metsakaitseekspertiisi akti alusel.
 • Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad taimede hooldamise tööd olema tehtud.
 • Hooldamise tööd peavad olema tehtud taotluse esitamise aastal.

TAOTLE METSAKULTUURI HOOLDAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus.

Hea teada!

Maapinna ettevalmistamise, taimede istutamise ja/või metsataimede hooldamise toetust saad taotleda koos ühe taotlusega.

Selleks täida taotluse vormi järgmiselt:

1. Täida ära veerud 1 kuni 5

2. Lisaks täida vastavalt tehtud metsatöödele ära järgmised veerud:

 • Taimede soetamine koos istutamisega: 6, 7, 8, 9, 10
  • Veergude 7 kuni 10 täitmiseks leiad andmed taimeostu arve pealt
 • Maapinna ettevalmistamine: 11
 • Istutatud taimede hooldamine: 12, 13 
  • Kui taotled toetust ainult hooldamise eest, siis jäta veerud 6 kuni 11 tühjaks