Natura 2000 - Metsaühistu

Natura 2000

Natura 2000 toetusega hüvitatakse erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

Toetust saab metsale:

  • Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndis  110 €/ha aastas
  • Natura 2000 võrgustiku piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 €/ha aastas
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndit 110 €/a aastas

Kontrolli, kas Sinu mets kuulub Natura 2000 toetuse metsaalade hulka

Toetust saad taotleda e-PRIA kaudu perioodil 4.-22. aprill 2021. Metsaühistu spetsialistid aitavad Sind vajadusel toetuse taotluse täitmisel.

TAOTLE NATURA 2000 TOETUST

Täida toetuse taotlus e-PRIAs.