Uudised - Metsaühistu

Metsaühistu aitab teha keerulisi raieid

Metsatöödest rääkides mõeldakse tihti selgelt piiritletud lageraiest üheilmelises metsas. Alati ei ole see aga nii ja metsatöid tuleb tihti teha keerulisemates tingimustes. Keerulised raied, kus arvestatakse omanike erisoovidega, on raske ligipääsuga või asustuse läheduses on sellised, mida paljud firmad teha ei taha. Need on pigem tülikad, sest kulud on suuremad ja tulu seega väiksem. Ühistu jaoks on aga esmatähtis, et omanikust Metsaühistu liige saaks vajalikud tööd...

Kuidas ja kuhu metsaühistutega edasi?

Vooremaa Metsaühistu tähistas oma kümnendat tegevusaastat juuni alguses konverentsiga „Kuidas minna metsaühistuga edasi?“. Üritus toimus Kuremaal, mida on esmakordselt mainitud 1582. aastal. Pika ajalooga Kuremaa lossis arutleti metsaühistute oleviku ja tuleviku üle. Konverents toimus MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raame, mida toetab Euroopa Liit.

Vooremaa Metsaühistu tähistas oma kümnendat tegevusaastat

Vooremaa Metsaühistu sai alguse ühe mehe – Harry Pütsepp – tööst konsulendina ning tema tundmusest, et metsanduse konsulent ja Metsaühistu peavad moodustama ühtse terviku. Terviku, mis suudab oma liikmele ja omanikule ehk erametsaomanikule pakkuda head nõud ja täisteenust kõikide olulisemate metsatööde osas. „Kahekesi me ta asutasime, vormistamisel oli nii vaja. Aga kuna hakkasin kohe asjaga tegelema, siis liikmete arv kasvas kiiresti,“ räägib Pütsepp ühistu saamisloo...

Tule tasuta õppepäevale Metsakasvukohatüübid

Vooremaa Metsaühistu koos Eesti Erametsaliiduga korraldab metsaomanikele tasuta õppepäeva teemal Metsakasvukohatüübid. Toimumiskoht: Painküla- ja Kassinurme küla piiril, Jõgeva vald, JõgevamaaKogunemine Kaarepere rahvamajas

Vooremaa Metsaühistu viis oktoobris Jõgevamaa ja Tartumaa koolilapsi metsa

Lastele jagas teadmisi suurepärane retkejuht Vahur Sepp. Lapsed said teada, kuidas mändidel saab vanust määrata, kuidas tammed levivad linnu abiga, missugune on põdra jälg või punahirve pabul, kuidas näeb välja noor tärkav mets, kuidas majandusmetsa istutatakse, nägid oravat, kuulsid linnuhääli, maitsesid pohli, katsusid erinevaid loomanahku, said teada, miks peab loomi küttima, kuidas karu ennast talvekorterisse sätib ja kuulsid sellisest loomast nagu šaakal.