Uudised - Metsaühistu

Püsimetsandus vajab häid metsandusteadmisi

Viimasel ajal on Eestis hakatud rääkima rohkem püsimetsandusest. Tegu on metsamajandamise viisiga, mille käigus ei tehta (vähemalt teoreetiliselt) kunagi lageraiet. Puid raiutakse vaata et ühekaupa ning vastavuses metsas olevate puude vanuseklassiga – nooremaid rohkem ja vanemaid vähem. Mets uueneb ise pidevalt looduslikult. Püsimetsandust on kiidetud kui loodussõbralikku metsamajandusviisi, mis tagab metsade püsivuse ja sealse elurikkuse. Majanduslikku tulu saavat metsaomanik üksikute ...

Ulukikahjustused metsas on tõsine probleem

Pea iga metsaomanik on Eestis kokku puutunud ulukikahjustustega metsas. Pole ka ime, sest käesoleval aastal elab Keskkonnaameti andmetel Eesti metsades ligikaudu 11 tuhat põtra, 120-130 tuhat metskitse (kelle arvukus järjest kasvab) ja 3300 punahirve (peamiselt küll saartel, mandril on neid alla tuhande isendi). Iga täiskasvanud põder sööb iga päev 20-30 kilo puude ja põõsaste võrseid, lehti, okkaid ja koort, suvel ...

Noor mets vajab sügisel hooldust

Lähenev sügis toob metsaomanikele uusi töid ja muresid. Kõigil neil, kes hiljuti metsa uuendasid, tuleb ette võtta metsakultuuri hooldus. Selle töö käigus puhastatakse väikesed puutaimed neid lämmatama kippuvast rohust. Hoolda kevadel istutatud metsataimi Iga metsahiiglase elu algab pisikese taimena, millest kiiremini kasvavad mitmesugused rohttaimed. Nii jääb aga puukene valguse ja toidunappusesse, talvel ähvardab teda ka lume alla jäänud ja maha langenud rohu alla jäämine ning...

Metsa tuleb armastada!

Läinud laupäeval selgus Haapsalus parim erametsamajandaja. Sel aastal tunnustati nii Lääne-Virumaa metsaomanikku, Rakvere Metsaühistu liiget ja ühte eestvedajat Lauri Salumäed. 25. korda korraldatud konkursi žürii paistab Salumäe silma põhjalike teadmiste, järjekindla tegevuse ja selgete sihtidega oma metsa majandamisel. Säästva metsamajandamise kinnituseks on tal ka FSC sertifikaat, mille nõuetele peavad vastama kõik pere metsades tehtud tööd. Tegelikult on parimaks metsamajandajaks s...

Läänemaa Metsaühistu liige Ridala kogudus kandideerib parimaks metsamajandajaks

Eeloleval laupäeval selgub Haapsalus käesoleva aasta parim metsamajandaja. Teiste seas kandideerib ka EELK Ridala Püha Mgdaleena kogudus. Ridala kogudus kuulub nende Eestimaa koguduste hulka, kel on oma metsamaa. Loomulikult tuleb seda siis ka hooldada. Et aga koguduse tegevliikmetel on siiski teised ülesanded ja oskused, otsustati leida endale püsipartner, kella abil metsa hooldada. Selleks sai Läänemaa Metsaühistu.