Uudised - Metsaühistu

Sundvaldus – tähtajatu kitsendus sinu maale

Eestis toimub ruumiline planeerimine riiklikul ja kohalikul tasandil. Teatud olukordades võib riik, aga ka kohalik omavalitsus vajada maad mingite avalike huvide tagamiseks. Olgu see siis tehnovõrkude või -rajatiste ehitamine, eratee avalik kasutamine või muu sarnane eesmärk. Sellistel puhkudel võivad nad seadusega sätestatud ulatuses rakendada kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) võimalusi. Sundv...

Maaparandussüsteemide arvele võtmise muudatused ja infopäev

Metsade kuivendamine on metsamajanduslik võte, millega parandatakse metsamulla hapnikuga varustatuse tingimusi läbi selle, et liigne vesi juhitakse kraavide abil suublatesse (jõed, järved). Eestis on metsade kuivendamisega tegeletud juba üle 100 aasta ning vajaduse on tinginud see, et sademete hulk ületab meil aurumist. Umbes 100 ja rohkem aastat tagasi kuivendati peamiselt põlde ja heinamaid, sest need olid aktiivs...

Aspektid, millele pöörata tähelepanu metsataimede ostmisel

Kevadiseks istutushooajaks käivad ettevalmistused suure hooga. Eriti aktuaalne on praegu just erinevate metsataimede otsimine ja tellimine. Vältimaks võimalikke probleeme, pöörame tähelepanu paarile aspektile, mida just taimede ostmisel ära ei tohiks unustada. Taimetervise registri kontroll Taimede hankimisel on ...

Tänavuse aasta puu tamme puit on väga kõva

Tänavune aasta puu on harilik tamm, mis Eestis levib puistutes enam Lääne-Eestis ja saartel. Eelmisel aastal võitis Euroopa aasta puu konkursi Fabrykanti tamm Poolast. Tänavusel aasta puu valimisel esindab Eestit aga Viiralti tamm, mis kasvab Viljandi lähedal Vana-Võidu külas. Nimetatud tammede puit ilmselt kunagi kasutusse ei jõua, aga üldiselt on tamme puit väga hinnatud.

Puiduhinnad stabiliseerusid eelmise aasta lõpuks

Rekordiliselt langev tööstustoodang ning püsivalt kõrged intressimäärad teevad olukorra puiduturul keeruliseks. Heiki Hepneri koostatud värskest puiduturu ülevaatest selgub, et keerulistes majandusoludes olid 2023. aasta lõpuks langenud aastatagusega võrreldes kõikide sortimentide hinnad. Aga juba on ka paranemise märke. Okaspuupalkide puhul oli hinnalangus küll jätkunud, kuid vaid marginaalselt. Männipalgid odavnes...