Istutatud metsataimed vajavad suvel hooldust - Metsaühistu

Istutatud metsataimed vajavad suvel hooldust

Kevadel taimede mahapanemisega metsauuendus ei lõppe. Suvel vajavad taimed ka hooldust, et tagada neile head kasvutingimused, sest rohttaimed kasvavad puutaimedest kiiremini.  Seda vajavad mitte ainult käesoleval, vaid ka eelmistel aastatel istutatud metsataimed.

Suuremas ohus on eelkõige valgusnõudlikud puuliigid (kask ja mänd) ning viljakatele kasvukohtadele istutatud puud, aga tähelepanuta ei tohi jätta ka kuuske ning kehvema mullaga kasvukohti. Tähelepanelikum peab olema potitaime või väiksema paljasjuurse taimega – nende puhul on rohutõrjega rohkem vaeva. Hooldust vajab ka looduslikult uuenenud metsakultuur.

Hooldusvajadus sõltub ka enne istutamist tehtud töödest ja istutusalal varem kasvanud puistust. Nimelt vajavad vähem hooldust korralikult ette valmistatud (mineraliseerutud) maapinnale istutatud taimed ja alad, kus raiutud puistu oli saavutanud küpsuse. Seal on vähem alusmetsa ja esialgu ka rohttaimi vähem.

Metstaimed vajavad suvel hooldust. Metsaühistu

Tõrju rohtu tallates

Metsakultuuri hooldus tähendab eelkõige puutaimede ümber kasvava rohu tõrjumist. Seda tehakse peamiselt tallates,  võsalõikajat ei tasu esimesel korral metsa kaasa võttagi. Rohttaimede tallamine on efektiivsem, sest niidetud heina asemel kasvab kiiresti uus rohi. Heaks abivahendiks on kerge reha või ka lihtne kepp, millega saab heina puu ümbert enne tallamist maha vajutada.

Kultuurihooldust tehes on oluline, et puhastatud oleks noore puu ümbrus, kogu metsala puhtaks niita pole vaja. Suur töö võib hoopiski karuteene teha, sest metsaloomad tulevad parema meelega maiustama puhtaks niidetud alale, seega kasvab nii oluliselt ulukikahjustuste oht.

Kontrolli taimede kasvama minekut

Väga kuiva suve puhul tasub aga rohutõrje edasi lükata hilissuvesse, sest valgustingimuste järsk muutus võib kasu asemel kahju teha. Küll aga tasuks praegu jälgida kevadel istutatud taimede kasvamaminekut. Üksikuid hukkunud taimi ei ole vaja asendada aga kui neid on rohkem ja kultuur ei anna välja enam metsamajandamiseeskirja järgset hektaril kasvavate taimede miinimumnõuet, siis tuleks juba sel sügisel võtta ette kultuuri täiendamine. Taimede arvu miinimumnõuet kontrollib ka EMK metsauuenduse toetuse raames.

Hoolduse aja valik sõltub ka sellest, mitu hooldust on plaanis teha. Viljakas kasvukohas esimesel aastal pärast istutamist tuleb kindlasti hooldustööd ette võtta kaks korda. Esmalt kaitsta taimi lämmatava rohu eest ja seejärel koltuva rohu eest.

Mänd ja kask vajavad kõige enam tähelepanu

Kuigi suuremat hoolt vajavad valgusnõudlikud puuliigid nagu mänd ja kask. Kuigi mänd on mulla suhtes vähenõudlik, on eduka kasvatamise alus valgusrohkus kogu kasvuperioodil. Kindlasti tuleb vabastada männitaimed heina alla mattumisest. Männitaimed on võrreldes kuusetaimega vastuvõtlikumad ka erinevatele seenhaigustele. Kui taimed jäävad rohtu ja see hääbudes neile peale langeb, saavad seenhaigused kasvuks-arenemiseks head tingimused. Hooldatud taime ümber liikuv õhk vähendab seenhaiguseohtu.

Ka kasetaimed vajavad hoolikat hooldust, sest lisaks valgusepuudusele ähvardab neid tihedas rohus veelgi hädaohte. Rohtukasvanud kasekultuurides suureneb putukkahjustuste oht. Rohus elavad tirdid munevad hilissuvel noore kasetaime tüvele, tehes sinna väikese haavandi. Selle kaudu võib taim nakatuda seenhaigusesse. Kui tugev putukkahjustus ja seenhaiguste levik kokku langevad, võib puutaim ka hukkuda. Kasetaimedele võib tihedas rohus kahju teha ka võrsepõletik – sellegi tekitajad toimetavad soojas ja niiskes keskkonnas.

Kuuse hoolduse võib jätta suve lõppu

Kuna kuuske istutatakse enamasti viljakatesse kasvukohtadesse, on seal ka rohu kasv kiirem ning lõpptulemusena võib rohi väikesed kuusekesed lihtalt ära lämmatada. Nii et rohutõrjet vajab kuuskki.

Samas on kuusk rohttaimede varju suhtes leplikum kui kuusk ja mänd aga valguse suhtes tundlikum. Seega võib kuuse hoolduse jätta hilissuvesse, et lamanduv hein taimi ei lämmataks ja temperatuur ka nii kõrge ei oleks.

Ära unusta taotleda ka toetust

Kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks on võimalik taotleda toetust, mille suuruseks on sel aastal kuni 96 eurot hektari kohta. Toetuse taotluste vastuvõtt algab  sügisel.

Vaata lähemalt

Abi saad Metsaühistust

Kui sul endal pole aega või võimalust kultuurihooldusega tegeleda, siis seda tööd saad tellida ka Metsaühistust.

Tutvu hooldustööde hinnakirja ja tööde tellimise infoga lähemalt