Metsaomanikud saavad taotleda metsamaa Natura alade toetust – Metsaühistu

Metsaomanikud saavad taotleda metsamaa Natura alade toetust

21. maini saavad metsaomanikud taotleda looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompensatsiooni. Toatust makstakse Natura 2000 alal asuva ja ka sealt väljaspool oleva sihtkaitsevööndi eest, samuti projekteeritaval alal. Ala peab olema kantud ka toetusõiguslike metsaalade alade kaardile.

Toetuse taotlusi saab iga metsaomanik ise esitada e-PRIA portaalis.

Natura 2000 toetus. Metsandustoetused. Metsaühistu

Toetuse määr on Natura 2000 alal ja väljaspool võrgustikku asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Sel aastal on toetuse eelarve 4,38 miljonit eurot. Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni tulumaks.

Toetuse taotlemisel saab abi küsida ka Metsaühistust, ühendust palume võtta e-posti või telefoni teel. Metsaühistute kontaktid.

Seotud artikklid: