Näited metsaomanike tüüpolukordadega tuludeklaratsiooni täitmiseks - Metsaühistu

Näited metsaomanike tüüpolukordadega tuludeklaratsiooni täitmiseks

Kord aastas esitatav tuludeklaratsioon võib metsaomanikule tõsist peavalu valmistada, eriti siis, kui hiljuti on saadud metsast tulu või tehtud kulusid. Kuidas ja mida deklareerida, millised on minu võimalused? Vaata koostatud juhist tüüpolukordadega, millega metsaomanikud kokku puutuvad.

Näide 1

Otto müüs 2016.a raieõigust. 2016.a laekus talle 650 € ja 2017.a 3250 €. Ta otsustas kasu maksustamise edasi lükata. 2018.a tegi Otto metsa majandamiseks  kulutusi 1200 € eest. Ta otsustab kasu 2018.a ära maksustada.

Tabel 6.2

Summa

1.

2018.a saadud tulu

2.

2018.a tehtud kulud

1200

3.

Kasu/kahju

-1200

4.

2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu

1200

5.

2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud

6.

Korrigeeritud kasu/kahju

    0

7.

Soetamismaksumus

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu

9.

Edasikantav kasu

10.

Edasikantavad kulud

11.

2018.a maksustatav kasu

2700

 

Tabel 6.2 lisa

2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu 650 3250     x 3900
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

650

 

550

    x  

1200

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu     x 0 0
4. 2018.a maksustatav kasu 2700    x 2700
5. Edasikantud kulud    x
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse    x
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud     x

 

Erikorra kohaselt on metsa majandamisega seotud kulud lubatud maksumaksjal kasust maha arvata samal (kulu tegemise aastal) ja kolmel järgneval maksustamisperioodil. St seda, et kui metsatulu saamise aastal tehtud võõrandamisega seotud kulud on suuremad, kui metsatulu kokku, võib ülejäägi edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Kui jooksval aastal on kulu suurem kui tulu ja eelmistest aastatest on tabelis 6.2 lisa maksustamata tulu, siis esmalt tuleb kuludega vähendada eelmiste aastate kasu (täita tabeli 6.2 rida 4). See tähendab, et kui on tabeli 6.2 lisal edasikantud kasu, siis kulusid enne kasu vähendamist edasi kanda ei saa.

 

Näide 2

Kati müüs 2016.a raieõigust. 2016.a laekus talle 650 € ja 2017.a 3250 €. Ta otsustas kasu maksustamise edasi lükata. 2018.a tegi Kati metsa majandamiseks  kulutusi 1200 € eest.

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu
2. 2018.a tehtud kulud 1200
3. Kasu/kahju -1200
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 1200
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud
6. Korrigeeritud kasu/kahju     0
7. Soetamismaksumus
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu     0
9. Edasikantav kasu
10. Edasikantavad kulud
11. 2018.a maksustatav kasu

 

Tabel 6.2 lisa

2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu 650 3250     x 3900
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

650

 

550

    x  

1200

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu     x    0 2700 2700
4. 2018.a maksustatav kasu    x
5. Edasikantud kulud    x
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse    x
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud     x

 

Näide 3

Meelis müüs 2018. aasta mais metsamaterjali teenides tulu 650 eurot. Samal aastal tegi Meelis metsa majandamiseks kulusid 810 euro eest. Seega 2018. aastal maksustatavat kasu ei teki ning ülejäänud 160 euro (810 – 650) eest tehtud kulud kannab Meelis järgmistele maksustamisperioodidele.

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu 650
2. 2018.a tehtud kulud 810
3. Kasu/kahju -160
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud
6. Korrigeeritud kasu/kahju   -160
7. Soetamismaksumus
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu -160
9. Edasikantav kasu
10. Edasikantavad kulud 160
11.. 2018.a maksustatav kasu

 

Tabel 6.2 lisa

  2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu     x
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

 

    x  

 

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu     x
4. 2018.a maksustatav kasu    x
5. Edasikantud kulud    x
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse    x
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud     x 160 160

 

Kui kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest tekib kasu, siis ka tekkinud kasu saab kuni kolmele järgnevale aastale edasi kanda.

 

Näide 4

Kalle müüs 2018. aasta metsamaterjali hinnaga 4275 eurot ning metsa majandamiseks kulus Kallel 2000 eurot.

Kallel on võimalus valida:

  • kas metsa võõrandamisest tekkinud kasu 2275 eurot (4275 – 2000 tabel 6.2 R 3) maksustada 2018. aastal või
  • soovib ta kasu osalist maksustamist 2018. aastal ning maksustamata osa edasi kanda järgmistele aastatele või
  • soovib ta 2018. aasta kasu täies ulatuses edasi kanda järgmistele aastatele.

 

Kui Kalle valib 2018. aastal kogu kasu maksustamise, siis täidab ta ainult tabeli 6.2

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu 4275
2. 2018.a tehtud kulud 2000
3. Kasu/kahju 2275
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud
6. Korrigeeritud kasu/kahju   2275
7. Soetamismaksumus
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu  2275
9. Edasikantav kasu     0
10. Edasikantavad kulud
11. 2018.a maksustatav kasu 2275

 

 

Kui Kalle valib 2018. aastal saadud kasu 2275 € osalise maksustamise. 2018. aastal soovib ta maksustada 1000 eurot ja saadud kasust 1275 € kannab ta edasi.

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu 4275
2. 2018.a tehtud kulud 2000
3. Kasu/kahju 2275
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud
6. Korrigeeritud kasu/kahju   2275
7. Soetamismaksumus
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu   2275
9. Edasikantav kasu   1275
10. Edasikantavad kulud
11. 2018.a maksustatav kasu 1000

 

Tabel 6.2 lisa

2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu     x
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

 

    x  

 

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu     x 1275 1275
4. 2018.a maksustatav kasu    x
5. Edasikantud kulud    x
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse    x
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud     x

 

Kui Kalle valib kogu 2018.a saadud kasu 2275 €. edasikandmise õiguse. Tal tuleb deklareerida summad alljärgnevalt:

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu 4275
2. 2018.a tehtud kulud 2000
3. Kasu/kahju 2275
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud
6. Korrigeeritud kasu/kahju   2275
7. Soetamismaksumus
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu   2275
9. Edasikantav kasu   2275
10. Edasikantavad kulud
11. 2018.a maksustatav kasu

 

Tabel 6.2 lisa

2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu     x
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

 

    x  

 

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu     x 2275 2275
4. 2018.a maksustatav kasu    x
5. Edasikantud kulud    x
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse    x
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud     x

 

Kui maksumaksja on valinud jooksval aastal saadud kasu edasikandmise järgmistele aastatele, siis ka järgnevatel aastatel tehtud kuludega on lubatud eelmistest aastatest edasikantud kasu vähendada.

Soetamismaksumuse deklareerimine tabelis 6.2

Kasvava metsaga kinnistu ostmisel saab omanik kinnistu ostuhinna jagada kaheks:

  • osaks, mis langeb ostetud maale ja mida saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning
  • osaks, mis langeb ostetud kasvavale metsale ja mida saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel.

Soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu vähendamiseks, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda tulu vähendamiseks arvesse võtta.

Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulud, truupide ehituse kulud vms, kui neid ei ole arvestatud metsa majandamiseks tehtud kulude hulgas.

Kui maksumaksja soovib maksustamisperioodil kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks kasutada soetamismaksumust, peab selle deklareerima tabeli 6.2 real 7.

Soetamismaksumust saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsatulu. Enne soetamismaksumuse arvessevõtmist arvestatakse saadud tulust maha samal aastal tehtud kulud ja eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kulud.

 

Näide 5

Maiel on 2015.a raieõiguse müügist maksustamata kasu 700 €, 2017.a maksustamata kasu 1100 €.
2018.a saab ta raieõiguse müügist tulu 5000 € ja kulusid teeb 1050 €.
Soetamismaksumust tulude vähendamiseks kasutab ta 1010 € (müüdud kasvava mets soetamismaksumus) ulatuses.
2015.a kasu enam edasi kanda ei saa, aga 2017 ja 2018 kasu kannab Maie edasi

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu 5000
2. 2018.a tehtud kulud 1050
3. Kasu/kahju 3950
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud
6. Korrigeeritud kasu/kahju   3950
7. Soetamismaksumus   1010
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu   2940
9. Edasikantav kasu   2940
10. Edasikantavad kulud
11. 2018.a maksustatav kasu kokku    700

 

Tabel 6.2 lisa

2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu 700 1100     x 1800
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

 

    x  

 

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu (R 1 – R 2)     x 1100   2940 4040
4. 2018.a maksustatav kasu 700    0    x   0
5. Edasikantud kulud    x
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse    x
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud     x

 

 

Näide 6

Lembit müüb 2018.a algul 3000 euro eest kasvava metsa raieõigust kinnistult, mille ta ostis 2009.aastal hinnaga 73000 krooni (4665,55 eurot).
Kinnistu soetamismaksumusest kuulub 1399.97 eurot kasvavale metsale.
Lembit kasutab metsa soetamismaksumusest 1010 eurot 2018. aastal saadud kasu vähendamiseks.
2018.aastal teeb Lembit metsa majandamiseks kulutusi 1050 euro eest ning 2015. aastast on tal deklareeritud ka edasikantud kulusid summas 940 eurot.

Tabel 6.2

Summa
1. 2018.a saadud tulu 3000
2. 2018.a tehtud kulud 1050
3. Kasu/kahju 1950
4. 2018.a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
5. 2018.a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud   940
6. Korrigeeritud kasu/kahju   1010
7. Soetamismaksumus   1010
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu       0
9. Edasikantav kasu       0
10. Edasikantavad kulud
11. 2018.a maksustatav kasu kokku       0

 

Tabel 6.2 lisa 

2015 2016 2017 2018 Kokku
1. Edasikantud kasu     x
2. Edasikantud kasu, mida võetakse 2018.a kahju vähendamisel arvesse  

 

    x  

 

3. Järgmisele aastale edasikantav kasu     x
4. 2018.a maksustatav kasu    x
5. Edasikantud kulud 940    x 940
6. Edasikantud kulud, mida võetakse 2018.a kasu vähendamisel arvesse 940    x 940
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6)     x 0

 

Tabeli 6.2 real 7 deklareeritud soetamismaksumus ei saa olla suurem kui maksustamisperioodil saadud kasu (kasu real 6).

Maksumaksjad, kes kasutavad võimalust deklareerida soetamismaksumust tabelis 6.2 on kohustatud deklaratsiooni väliselt pidama soetamismaksumuse kasutamise arvestust, s.t palju kinnistu soetamismaksumusest on ta ära kasutanud kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks.

 

Näide 7

Lembit müüb 2019.a lõpul ära selle kinnistu, mille osalist soetamismaksumust kasutas ta eelmises näites metsatulu võõrandamisest saadud kasu vähenduseks.
Lembit müüb kinnistu hinnaga 6000 eurot. Müügitehingu vormistamisel notari juures tasub ta 50 eurot.

Kinnistu müügitulu laekumisega samal kalendriaastal tuleb saadud tulu deklareerida kui kasu vara võõrandamisest tuludeklaratsiooni tabelis 6.3.

Soetamismaksumusena on Lembitul lubatud deklareerida kinnistu soetamisel tehtud kulu summa miinus metsatulust saadud kasu vähendusena kasutatud soetamismaksumuse summa (4665.55 – 1010 = 3655.55).

Tabel 6.3 muu vara võõrandamine

Vara liik Aadress Soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud kulud Müügihind Kasu
      1             2           3         4      5
kinnistu X vald y küla 3705.55
(3655.55 + 50)
   6000   2294.45

 

NB! Tabelis 6.2 deklareeritud kasust võetakse maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse real 11 deklareeritud 2018.a maksustatav kasu.  Järgmistele aastatele edasikantav kasu ei muuda 2018.a maksuvaba tulu suurust.

Seotud artikklid: