Näited metsaomanikele tuludeklaratsiooni täitmiseks – Metsaühistu

Näited metsaomanikele tuludeklaratsiooni täitmiseks

Tuludeklaratsiooni täites tasub uurida ka Maksu- ja Tolliameti näiteid, mis puudutavad metsamajandamise tulude ja kulude deklareerimist. Tegu on tüüpolukordadega, millega metsaomanikud kokku puutuvad.

Mahaarvatavad kulud

Metsa võõrandamise ja majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud on lubatud maksumaksjal metsatulust maha arvata, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
  • metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatavad tegevused

Deklareerimine

Metsa võõrandamisega jooksval aastal tekkinud kasu või kulude arvestus toimub tuludeklaratsiooni tabelis 6.2 ning edasikantud kasu või kulude arvestus aastate lõikes toimub tabeli 6.2 lisas.

Erikorra kohaselt on eelpool nimetatud võõrandamisega seotud kulud lubatud maksumaksjal kasust maha arvata samal (kulu tegemise aastal) või kolmel järgneval maksustamisperioodil. See tähendab, et kui metsatulu saamise aastal tehtud võõrandamisega seotud kulud on suuremad, kui metsatulu kokku, võib ülejäägi edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Jooksva aasta kuludega eelmiste aastate kasu vähendamine

Kui jooksval aastal on kulu suurem kui tulu ja eelmistest aastatest on tabeli 6.2 lisas maksustamata tulu, siis esmalt tuleb kuludega vähendada eelmiste aastate kasu (täita tabeli 6.2 rida 4). See tähendab, et kui on tabeli 6.2 lisal edasikantud kasu, siis kulusid enne kasu vähendamist edasi kanda ei saa.

Näide 1
Kati müüs 2016. aastal raieõigust. 2016. aastal laekus talle 650 eurot ja 2017. aastal 3250 eurot. Ta otsustas tulu maksustamise edasi lükata. 2018. aastal tegi Kati metsa majandamiseks kulutusi 1200 euro eest.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu 
22019. a tehtud kulud

1200

3Kasu/kahju

–1200

42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu

1200

52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju

0

7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu 
9Edasikantav kasu 
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu 

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu6503250 x3900
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse650550 x1200
3Järgmisele aastale edasikantav kasux2700  2700
42019. a maksustatav kasu0  x0
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx    

Näide 2
Meelis müüs 2019. a mais metsamaterjali teenides tulu 650 eurot. Samal aastal tegi Meelis metsa majandamiseks kulusid 810 euro eest. Seega 2019. aastal maksustatavat metsatulu ei teki ning ülejäänud 160 euro (810 – 650) eest tehtud kulud kannab Meelis järgmistele maksustamisperioodidele.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu650
22019. a tehtud kulud810
3Kasu/kahju–160
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju–160
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu–160
9Edasikantav kasu 
10Edasikantavad kulud160
112019. a maksustatav kasu 

Tabeli 6.2 lisa

Rida 2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu   x 
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse   x 
3Järgmisele aastale edasikantav kasux    
42019. a maksustatav kasu   x 
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx  160160

Kasu edasikandmine kuni kolmele järgnevale aastale

Kui kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest tekib kasu, siis ka tekkinud kasu saab kuni kolmele järgnevale aastale edasi kanda.  

Näide 3
Kalle müüs 2019. aastal metsamaterjali hinnaga 4275 eurot ning metsa majandamiseks kulus Kallel 2000 eurot. Kallel on võimalus valida:

  • kas metsa võõrandamisest tekkinud kasu 2275 eurot (4275 – 2000) maksustada aastal või
  • soovib ta kasu osalist maksustamist 2019. aastal ning maksustamata osa edasi kanda järgmistele aastatele või
  • soovib ta 2019. aasta kasu täies ulatuses edasi kanda järgmistele aastatele.

1. Kui Kalle valib 2019. aastal kasu maksustamise, siis täidab ta ainult tabeli 6.2

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu4275
22019. a tehtud kulud2000
3Kasu/kahju2275
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju2275
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu2275
9Edasikantav kasu 
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu2275

2. Kalle valib 2019. aastal saadud kasu(2275 eurot) osalise maksustamise. 2019. aastal soovib ta maksustada 1000 eurot ja saadud kasust 1275 eurot kannab ta edasi.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu4275
22019. a tehtud kulud2000
3Kasu/kahju2275
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju2275
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu2275
9Edasikantav kasu1275
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu1000

Tabeli 6.2 lisa

Rida 2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu   x 
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse   x 
3Järgmisele aastale edasikantav kasux  12751275
42019. a maksustatav kasu   x 
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx    

3. Kalle valib kogu 2019. aastal saadud kasu(2275 eurot) edasikandmiseõiguse. Tal tuleb deklareerida summad alljärgnevalt.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu4275
22019. a tehtud kulud2000
3Kasu/kahju2275
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju2275
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu2275
9Edasikantav kasu2275
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu 

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu   x 
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse   x 
3Järgmisele aastale edasikantav kasux  22752275
42019. a maksustatav kasu   x 
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx    

Eelmiste aastate kasu vähendamine järgnevate aastate kuludega

Kui maksumaksja on valinud jooksval aastal saadud kasu edasikandmise järgmistele aastatele, siis ka järgnevatel aastatel tehtud kuludega on lubatud eelmistest aastatest edasikantud kasu vähendada.

Näide 4
Jätkame näite 3 punkti 3 andmetega. 2020. aastal Kalle metsa ei võõranda, kuid ta teeb metsa majandamiseks kulusid 790 euro eest. Kalle 2020. a tuludeklaratsiooni tabel 6.2 ja tabeli 6.2 lisa on järgmised:

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12020. a saadud tulu 
22020. a tehtud kulud790
3Kasu/kahju–790
42020. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu790
52020. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju0
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu0
9Edasikantav kasu0
10Edasikantavad kulud 
112020. a maksustatav kasu 

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2017201820192020Kokku
1Edasikantud kasu  2275x2275
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2020. a kahju vähendamisel arvesse  790x790
3Järgmisele aastale edasikantav kasux 1485 1485
42020. a maksustatav kasu   x 
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2020. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx    

Kalle teeb 2021. aastal metsa majandamiseks kulutusi 1510 euro eest. Ta täidab 2021. aastal tuludeklaratsiooni järgmiselt.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12021. a saadud tulu 
22021. a tehtud kulud1510
3Kasu/kahju–1510
42021. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu1485
52021. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju–25
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu–25
9Edasikantav kasu0
10Edasikantavad kulud25
112021. a maksustatav kasu 

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2018201920202021Kokku
1Edasikantud kasu 1485 x1485
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2021. a kahju vähendamisel arvesse 1485 x1485
3Järgmisele aastale edasikantav kasux0  0
42021. a maksustatav kasu   x0
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2021. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx  2525

Näide 5
2016. aastal on Toomas müünud raieõigust ning saadud kasu maksustamist edasi lükanud. 2019. a alguseks on tal edasikantud kasu 2016. aastast 2500 eurot. 2019. aastal müüb ta metsamaterjali 3000 euro eest. Müügiga seotud kulusid teeb Toomas 2019. aastal 1500 euro eest. Toomas otsustab, et ta soovib kogu raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu maksustamist 2019. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu3000
22019. a tehtud kulud1500
3Kasu/kahju1500
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju1500
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu1500
9Edasikantav kasu0
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu kokku4000

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu2500  x2500
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse   x 
3Järgmisele aastale edasikantav kasux0 0 
42019. a maksustatav kasu2500  x2500
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx    

Tulumaksu arvutamisel võetakse aluseks vastavalt Toomase soovile 2019. aastal saadud kasu 1500 eurot (tabeli 6.2 rida 8) + 2016. aastal saadud kasu 2500 eurot (tabeli 6.2 lisa rida 4). Seega tulumaks arvutatakse 4000 eurolt (1500 + 2500) = tabeli 6.2 rida 11.

Näide 6
Karl müüb 2019. aastal raieõigust 4000 euro eest ja teeb metsa majandamiseks kulutusi 1000 euro eest. 2017. aastast on Karlil maksustamata kasu 1500 eurot. Karl soovib 2017. aasta kasult maksta tulumaksu 2019. aastal ja 2019. aasta kasu kanda edasi järgnevatele maksustamisperioodidele.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kulusSumma
12019. a saadud tulu4000
22019. a tehtud kulud1000
3Kasu/kahju3000
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud 
6Korrigeeritud kasu/kahju3000
7Soetamismaksumus 
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu3000
9Edasikantav kasu3000
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu kokku1500

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu 1500 x1500
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse   x 
3Järgmisele aastale edasikantav kasux0 30003000
42019. a maksustatav kasu 1500 x1500
5Edasikantud kulud   x 
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse   x 
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx    

Soetamismaksumuse deklareerimine tabelis 6.2

Kasvava metsaga kinnistu ostmisel saab omanik kinnistu ostuhinna jagada kaheks:

  • osaks, mis langeb ostetud maale ja mida saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning
  • osaks, mis langeb ostetud kasvavale metsale ja mida saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel.

Soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu vähendamiseks, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda tulu vähendamiseks arvesse võtta.

Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulud, truupide ehituse kulud vms, kui neid ei ole arvestatud metsa majandamiseks tehtud kulude hulgas.

Kui maksumaksja soovib maksustamisperioodil kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks kasutada soetamismaksumust, peab selle deklareerima tabeli 6.2 real 7.

Soetamismaksumust saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsatulu. Enne soetamismaksumuse arvessevõtmist arvestatakse saadud tulust maha samal aastal tehtud kulud ja eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kulud.

Näide 7
Lembit müüb 2019. a algul 3000 euro eest kasvava metsa raieõigust kinnistult, mille ta ostis 2009. aastal hinnaga 73 000 krooni (4665.55 eurot). Kinnistu soetamismaksumusest kuulub 1399.97 eurot kasvavale metsale. Lembit kasutab metsa soetamismaksumusest 1010 eurot 2019. aastal saadud kasu vähendamiseks. 2019. aastal teeb Lembit metsa majandamiseks kulutusi 1050 euro eest ning 2016. aastast on tal deklareeritud ka edasikantud kulusid summas 940 eurot.

Tabel 6.2

Rida Tulud ja kuludSumma
12019. a saadud tulu3000
22019. a tehtud kulud1050
3Kasu/kahju1950
42019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu 
52019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud940
6Korrigeeritud kasu/kahju1010
7Soetamismaksumus1010
8Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu0
9Edasikantav kasu0
10Edasikantavad kulud 
112019. a maksustatav kasu kokku0

Tabeli 6.2 lisa

Rida Tulud ja kulud2016201720182019Kokku
1Edasikantud kasu   x 
2Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse   x 
3Järgmisele aastale edasikantav kasux    
42019. a maksustatav kasu   x 
5Edasikantud kulud940  x940
6Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse940  x940
7Järgmisele aastale edasikantavad kuludx   0

Tabeli 6.2 real 7 deklareeritud soetamismaksumus ei saa olla suurem kui maksustamisperioodil saadud kasu (kasu real 6).

Maksumaksjad, kes kasutavad võimalust deklareerida soetamismaksumust tabelis 6.2, on kohustatud deklaratsiooni väliselt pidama soetamismaksumuse kasutamise arvestust, s.t palju kinnistu soetamismaksumusest on ta ära kasutanud kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks. 

Näide 9
Lembit müüb 2020. a lõpul ära selle kinnistu, mille osalist soetamismaksumust kasutas ta eelmises näites metsatulu võõrandamisest saadud kasu vähenduseks. Lembit müüb kinnistu hinnaga 6000 eurot. Müügitehingu vormistamisel notari juures tasub ta 50 eurot.

Kinnistu müügitulu laekumisega samal kalendriaastal tuleb saadud tulu deklareerida kui kasu vara võõrandamisest tuludeklaratsiooni tabelis 6.3.

Soetamismaksumusena on Lembitul lubatud deklareerida kinnistu soetamisel tehtud kulu summa miinus metsatulust saadud kasu vähendusena kasutatud soetamismaksumuse summa (4665.55 – 1010 = 3655.55 eurot).

Tabel 6.3 Muu vara võõrandamine

Vara liikAadressSoetamismaksumus ja
võõrandamisega seotud kulud
MüügihindKasu
12345
KinnistuX vald, Y küla3705.5560002294.45

Selle kinnistu müügitehingust saadud kasu läheb 2020. a tuludeklaratsiooni alusel maksustamisele.

Tuludeklaratsiooni alusel esmalt arvutatakse maksuvaba tulu suurus ja siis tegelik tulumaksu kohustus.
Tabelis 6.2 deklareeritud kasust võetakse maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse real 11 deklareeritud maksustatav kasu. Järgmistele aastatele edasikantav kasu ei muuda selle aaasta maksuvaba tulu suurust.

Tabelis 6.3 deklareeritud kasu võetakse ka kasu saamise  maksustamisperioodi (aasta) maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse.

Seotud artikklid: