Puidu ühismüük pakub huvi ka lõunanaabritele – Metsaühistu

Puidu ühismüük pakub huvi ka lõunanaabritele

Metsaühistute loodud puidu ühismüügisüsteem äratab tähelepanu ka piiri taga. Hiljuti käisid puidu ühismüügi ning Keskühistu Eramets tegevusega tutvumas Läti metsanduskooperatiivi (meie mõistes tulundusühistu) Mežsaiminiek esindajad.

Kohtumine Läti erametsanduse edendajatega toimus Põlvamaa Metsaühistus. Ühistu juhatuse liige Erki Vinni rääkis, et kontaktid lätlastega said alguse osalemisest Erametsakeskuse juhitavas rahvusvahelises projektis EFO, millega on liitunud ka Läti eremetsanduse esindajad.

Põlvamaa Metsaühistut külastasid kaks Mežsaimnieksi esindajat – tegevjuht Grigorijs Rozentals ja kooperatiivi IT-juht Andis Malējs. Lätlasi huvitasid eelkõige Keskühistu eramets toimimise alused ja tegevuse praktilised küljed – suhted Keskühistu moodustavate metsaühistutega, metsamaterjali logistika, lepingute sõlmimine ja muud tööd iseloomustavad detailid.

Mežsaimnieksi tegevjuht Grigorijs Rozentals rääkis, et Mežsaimnieks loomisel võeti eeskuju Skandinaavia ja Eesti metsaühistutest. „Lätis on ühistutega liitunud metsaomanikke vaid tuhande ringis, meie liikmeskond jääb 350 metsaomaniku ligidale, kuid liikmete arv kasvab kogu aeg,“ rääkis Rozentals. Kooperatiiviga on liitunud ligikaudu 350 metsaomanikku, ühistu halduses on ligikaudu 8300 hektarit metsamaad.

Puidu ühismüük Läti Metsaühistu

Kooperatiivi peamine eesmärk on hallata oma liikmete metsamaad, tegevusvaldkonnad on üsnagi sarnased meie metsaühistutega. Nii tegeldakse metsamaterjali ülestöötamisega, selle müügiga, metsahooldusega, metsa uuendamisega, toetuste taotlemisega ning nõustamisega. Kogu Läti territooriumil tegutsemiseks on ühendus jaotatud kolmeks piirkonnaks. Sel aastal on planeeritav raiemaht 100-115 tuhat tihumeetrit.

Läti kolleegide suureks sooviks on edendada kogu riigi erametsaomanike ühistegevust. Lätis alustati küll aastaid tagasi metsaühistute moodustamisega, kuid konkreetse visiooni puudumise tõttu on paljud neist oma tegevuse lõpetanud. Nüüd on ette võetud uus algus ning ka Mežsaimnieks soovib oma tegevusaladel moodustada uusi metsaomanike ühendusi. Milline saaks olema nende täpsem tegevusvorm, selle üle veel mõeldakse.

Lisaks Mežsaimnieksile tegutseb Lätis veel kolm taolist metsaomanike ühendust, kuid Mežsaimnieks on neist suurim ja vanim. Edu tagajaks peavad Läti kolleegid eelkõige metsaomanike huvi asja vastu. Kui metsaomanikud on kooperatiivi omanikud, on nad huvitatud ettevõtmise edust.

Seotud artikklid: