maamaks Archives - Metsaühistu

Maamaks kujuneb keeruliselt

Maamaks on seadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse kogu maa va selline maa, kus majandustegevus on keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning maksu suurus sõltub maa maksustamishinnast ning maksumäärast. Maamaksusumma arvutatakse ja maamaksuteade moodustatakse 1. jaanuari andmete põhjal. Teatavasti toimusid maamaksu arvutamise põhimõtetes olulised muudatused....

Vaata oma maa väärtust!

Maa-amet on sel aastal tegelenud maa korralise hindamisega, mis on üheks aluseks maa maksustamisele. Maamaks on seadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse kogu maa v.a selline maa, kus majandustegevus on keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning lisaks maa maksustamishinnale sõltub see ka kehtestatud maksumäärast. Maksumäära kehtestab kohalik omavalitsus. Maksustamishind on just maa korralise hindamise käigus määratud...