Uudised - Metsaühistu

Aasta puu 2020: kuusevõrsed on kevadised vitamiinipommid

Igal kevadel, ajal kui puud lehte lähevad, võib kuuskede okste tipus märgata pehmeid ererohelisi kasve ehk võrseid. Võrsed on puule vajalikud kasvamiseks, kuid ajast-aega on neid hinnanud ka inimesed. Kevadised kuusekasvud on hapukad, õige kerge vaigumaitsega. Ja küllap saadi nende kasulikkusest inimorganismile aru ka sel ajal, kui teadmised vitamiinidest ja teistest kasulikest ainetest olid alles üsna vähe levinud.

Erametsaomanikele kehtib sellest aastast 5000 € maksusoodustus

Aprilli keskel võttis Riigikogu vastu kriisiaja nn „kobareelnõu,“ mille üks osa puudutab otseselt ka füüsilisest isikust metsaomanikke – nimelt saab alates 2020. aasta algusest tehtud metsatehingutest saadud tulust arvata maha 5000 eurot, mis on maksuvaba. Mahaarvamist võib teha nii metsamaterjali kui raieõiguse müügi tuludest, samuti Natura 2000 toetustest. Samuti jääb kehtima kord, mille kohaselt võib raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale ...

Riigikogu toetas EPKK ettepanekut suurendada metsast teenitud tulu tulumaksuvaba piiri tõstmist 5000 eurole

Riigikogu kiitis eile, 15. aprillil heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt on tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest metsaomanikele metsast teenitud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Sellise tulu hulka arvestatakse nüüd ka looduskaitseliste piirangute eest saadud Natura 2000 hüvitis. Seadusemuudatusega püütakse pidurdada maa müüki ja soodustada selle asemel maaressursi majandamist. "Riigikogu tegi eile Eesti metsanduse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks väga olulise ot...

Aasta puu 2020: Kuusevaik on imerohi

Veel paarkümmend aastat tagasi võis meie metsades kohata okaspuid, mille koore sisse olid lõigatud sügavad krammid, mis moodustasid omamoodi linnusule moodi mustri. Selle all oli plekist torbik. Sellist meetodit kasutati vaigu, peamiselt männi-, vähem ka kuusevaigu kogumiseks (vaigud on koostiselt enam-vähem sarnased, aga mänd eritab vaiku tunduvalt rohkem kui kuusk). Looduslik vaik läks omakorda edasi keemiatööstuse tooraineks. Hiljem aga võeti kasutusele juba teised ained ning tänapäev...

Sinu Mets – Aprill 2020

Ilmunud on värske metsaomanike õppelehe Sinu Mets kevadnumber. Metsaühistu tutvustab metsaomanike aastaringi ning tähelepanu all on muidugi kevadised metsatööd. Teised teemad kevadnumbris:
  • Patiseis metsanduses – milline on väljapääs?
  • Mis on looduslähedane metsamajandamiskava?
  • Mida lindude pesitsusajal silmas pidada?
  • Kuidas vältida piiritüli?
  • Raiesmiku kännud on paljudele head elu- või toitumispaigad
  • Ja palju muud huvitava...