Alanud on metsamaa Natura alade toetuse taotlemine – Metsaühistu

Alanud on metsamaa Natura alade toetuse taotlemine

22. aprillini saavad metsaomanikud taotleda looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompensatsiooni. Toetust makstakse Natura 2000 alal asuva ja ka sealt väljaspool oleva sihtkaitsevööndi eest, samuti hoiu- ja projekteeritava ala eest. Ala peab olema kantud ka toetusõiguslike metsaalade kaardile.

Toetuse taotlusi saab iga metsaomanik ise esitada e-PRIA portaalis.

Natura 2000 toetus. Metsaühistu

Toetuse määr on Natura 2000 alal ja väljaspool võrgustikku asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks. Sel aastal on toetuse eelarve 5 miljonit eurot ehk toetuse eelarve kasvas aastaga enam kui 600 000 euro võrra.

2020. aastast kehtib erametsaomanikele täiendav 5000 euro suurune tulumaksuvabastus metsamaterjali ja raieõiguse müügilt ning Natura 2000 erametsamaa toetustelt.

Alates 2020. aasta taotlemisest (väljamakse 2021. aasta kevadel),  Natura metsa toetuse füüsilisest isikust erametsaomanikust taotleja osas PRIA tulumaksu enam kinni ei pea. Võimalik tulumaksukohustus arvestatakse välja tuludeklaratsioonis.

“Eesti maaelu arengukava 2014–2020” toetus aitab hüvitada erametsaomanikele nendel erametsamaadel looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu. Ühe kalendriaasta jooksul piirangute järgimise eest antava toetusega kaitstakse erametsas looduslikke elupaiku, loomastikku ja taimestikku metsakooslustes.

Toetuse taotlemisel saad abi küsida ka Metsaühistust. Võta lähima ühistuga ühendust e-posti või telefoni teel. Vaata ühistute kontakte

Loe veel samal teemal: natura 2000 toetus, natura 2000

Seotud artikklid: