Erki Sok majandab metsa plaani alusel - Metsaühistu

Erki Sok majandab metsa plaani alusel

Võrumaalane Erki Sok on nii kodus kui ka tööl metsaga seotud: kodus majandab oma metsa, tööl aitab ja nõustab ühistu liikmeid.

Võrumaal Haanjas elav Erki Sok on lapsest saati metsaga sina peal, kuna tema isa töötas omaaegse Roosa metskonna Tõrvandu vahtkonnas metsavahina. Maikuus saab tal 15 aastat MTÜ Võrumaa Metsaühistu eesotsas olemisest, enne seda töötas ta erametsanduse tugiisikuna.

Sok ütles, et kui ta ühistus alustas, oli seal vaid poolsada liiget, praegu on neid 1074. „Korraldan metsaühistus üritusi ja metsauuendustöid, jagan liikmetele operatiivset informatsiooni, nõustan metsaomanikke, tellin istikuid, korraldan metsamajanduskavade tellimist, koostan toetuseks vajalikku ühistaotlust,” loetles ta suuremaid tegemisi.

Erki Sok. Metsaühistu

Sok nimetas kolm olulisemat küsimust, millega metsaomanikud tema poole pöörduvad: soovivad teadmisi senini majandamata metsa kordategemiseks, tahavad metsa korrastamiseks ühistult abi nii raie kui ka seejärel metsa uuendamisel.

„Kolmas valdkond puudutab metsa kokkuostjate pakutavat hinda, mille õigsuse kohta omanikud meilt nõu küsivad,” sõnas Sok. Ta selgitas, et ühistul on lepinguga tööl konsulendid, tänu kellele saavad metsaomanikud kõigile küsimustele vastused. Ühistu aitab omanikel ka töid ja enampakkumisi korraldada.

Ta märkis, et metsaühistust saadav kasu sõltub metsaomanikust ja tema tegevusest metsas: kes väärtustab kõige enam metsaühistust saadavat teavet, kes seda, et ühistegevuse kaudu on võimalik metsast suuremat tulu saada, kes nõu jne.

Küsimusele, kas Eestis raiutakse metsa liiga palju, vastas Sok, et tema ei mõista, miks arvatakse, et peale vana metsa raiumist lageraielangile enam mitte kunagi mets ei kasva. „Kõik toimub metsas ju arengukavade, metsamajandamiskavade ja seaduste alusel,” rõhutas ta.

Erametsa ja riigimetsa ei saa võrrelda, sest riigimetsal on üks omanik ehk otsustaja ning neid metsi on majandatud järjepidevalt. Sok on seisukohal, et riigimetsas majandatakse metsa hästi.

Erametsal on väga palju omanikke ja iga metsa majandamine sõltub omaniku vajadustest, soovidest, teadmistest, metsapinna suurusest ja sellest, kas omanik elab kohapeal või eemal.

Erki Sok on viiendat põlve metsaomanik, tal on 80 hektarit metsa ja ta elab kohapeal: „Majandan metsa vajaduspõhiselt, kuid pikema plaani alusel. Kõik lageraielangid on taasmetsastatud, kusjuures pean silmas liigirohkust. On kohti, kus ei majanda üldse või teen raiet minimaalselt. Arvestan linnurahuga ja püüan tegutseda loodusesse jälgi jätmata.”

Erki Sok sai metsaühistule pühendunud töö eest riigi sünnipäeva eel Võrumaa arenduskeskuse tänukirja.

 

Autor: Mari-Anne Leht
Artikkel ilmus 27.02.2020 ajalehes Lõunaleht

Loe veel samal teemal: erki sok

Seotud artikklid: