Jätkusuutlikku metsandust saab edendada iga metsaomanik - Metsaühistu

Jätkusuutlikku metsandust saab edendada iga metsaomanik

Läinud aasta lõpul arutati Eesti ühiskonnas aktiivselt metsanduse jätkusuutlikkuse üle. Teema puudutab ka erametsaomanikke.

Eesti Maaülikoolis toimunud seminaril „Kas Eesti metsamajandus on jätkusuutlik?“ käsitles teemat Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald.

Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald.

Jätkusuutlikkuse mõiste võeti kasutusele kolmekümne aasta eest. Lühidalt öeldes tähendab see metsade majandamisel kolme eri väärtuse tasakaalustatud taastootmist. Nendeks väärtusteks on majanduslik (metsast saadav tulu), ökoloogiline (metsa ökoloogiliste funktsioonide täitmine ja elurikkuse säilitamine) ja sotsiaalne (metsast saadavad ühiskondlikud hüved). Kõik need väärtused peavad olema tasakaalus, ühte ei tohi teisele eelistada.

Erametsaomanikele soovitab Rosenvald järgida võimalusel neidsamu printsiipe. „Et erametsaomanik metsa majandades ei unustaks ka elurikkust ning tööhõivet. Kõige selle vahel tuleks leida tasakaal. Muidugi, väikemetsaomanikel on seda kõike raske teha, eelkõige peaks tasakaalustatust vaatlema riigi tasandil. Riigimets võikski olla selleks, millega tasakaalustatakse erametsade pigem majanduslike eesmärkide täitmist.“

Metsaühistu liikmed on aktiivsed metsuuendajad. Pildid tulevikukuusik!

Üldist metsanduse jätkusuutlikkust saaksid erametsaomanikud Rosenvaldi sõnul edendada aga metsi uuendades. Nimelt on erametsades tendents okaspuumetsade osakaalu vähenemisele ning lehtpuumetsade laiemale levikule. Ka siin tuleks Rosenvaldi hinnangul näha eelkõige suurt pilti. „Palju on erametsades okaspuumetsade asemele tulnud lepavõsa, mille majanduslik väärtus on väike. Uuendada tuleks neid pindu kuusega, kuid mina elurikkuse uurijana soovitaksin siinkohal mitte kuuske istutada, vaid uurida ka teisi võimalusi. Võib püüda majandada näiteks valikraietega,“ rääkis Raul Rosenvald.

Metsandusteadlase jutu taustal paistavad positiivselt silma Metsaühistu liikmed, kes on juba aastaid olnud eeskujulikud metsauuendajad. Jätkusuutlikult metsa majandav omanik saab Metsaühistu kaudu ühineda ka PEFC sertifikaadiga. Kui ka Sina soovid, et mets saaks kestlikult majandatud, võta ühendust sobiva metsaühistuga, mille kontaktid leiad veebist.

Seotud artikklid: