Keskühistu Eramets taotleb PEFC metsamajandamise grupisertifikaati - Metsaühistu

Keskühistu Eramets taotleb PEFC metsamajandamise grupisertifikaati

10. märtsil viisid sertifitseerimisasutuse BM Trada audiitorid läbi Keskühistu Eramets tegevuse ja dokumentatsiooni kohapealse auditeerimise. Tegu on ühe olulisema etapiga metsamajandamise grupisertifikaadi taotlemise protsessis.

„Keskühistu Eramets on alustanud PEFC metsamajandamise grupisertifikaadi saamise protsessi,“ rääkis Keskühistu Eramets tegevjuht Priit Jõeäär. Ta lisas, et Keskühistu Eramets taotleb metsamajandamise grupisertifikaati, mis tähendab metsaomanike metsa majandamise sertifitseerimist Keskühistu Eramets kaudu ühe sertifikaadiga. Kui Keskühistu Eramets saab sertifikaadi hoidjaks, saavad metsaomanikud sertifitseerimises osaleda organisatsiooni kaudu, sõltumata metsaomandite asukohast.

Jõeääre sõnul on PEFC grupisertifikaat hea võimalus metsa sertifitseerida ka väikemetsaomanikule, sest erinevalt olemasolevatest sertifitseerimisvõimalustest ei lisandu metsaomanikule uusi püsikulusid.
Jõeäär lisas, et metsaomanikele annab sertifitseerimine mitu eelist. „Esiteks tähendab see seda, et metsaomanik saab kolmandalt osapoolelt kinnitust oma tegevuse jätkusuutlikkuse kohta. Teiseks annab sertifitseerimine puidu müügil turueelist – praeguses raskes situatsioonis on sertifitseeritud puitu müüa mõnevõrra lihtsam kui sertifitseerimata. Ja lisaks sellele maksavad mitmed puidu kokkuostjad sertifitseeritud puidu tihumeetri eest rohkem kui sertifitseerimata puidu eest. Lõppostja hinnaerinevus võib materjali realiseerimisel ulatuda kahe euroni,“ rääkis Jõeäär.

PEFC sertifikaadi saamise protsessi Keskühistu Eramets liikmetele tutvustanud BM Trada tegevjuht Renal Lastik selgitas, et maailmas on PEFC sertifikaadiga kaetud 272 miljonit hektarit metsamaad. Metsamajandaja sertifikaat on põhimõtteliselt metsamajandajale antud kinnitus, mis tõendab, et ta järgib metsade majandamisel säästva metsamajandamise põhimõtteid. Sertifikaat kehtib viis aastat, sertifikaadiomanikku auditeeritakse selle aja jooksul korduvalt. Auditeerimisel hinnatakse nii organisatsiooni juhtimissüsteeme kui ka metsade majandamist ja sellega kaasnevaid tegevusi. Lastiku sõnul avaldub sertifitseerimisest saadav kasu mitmel kuju – esiteks on see muutumas turu normiks ning sertifikaat tagab parema juurdepääsu turgudele ja kõrgema hinna, aga on ka organisatsiooni visiitkaardiks ja usalduse loomise vahendiks, sest sertifikaati saavad omada vaid metsi jätkusuutlikult majandavad organisatsioonid. Aga kogu tegevuse auditeerimine võimaldab luua ka efektiivsemat metsamajandamise juhtimissüsteemi, mis on otsene kasu kogu organisatsioonile.

Keskühistu Eramets sertifitseerimise tulemused selguvad peale auditeerimise tulemuste hindamist, vastava raporti kokkukirjutamist ning selle hindamist kolmanda osapoole poolt. Positiivse tulemi korral saavad oma metsaomandi sertifitseerimist taotleda need keskühistusse kuuluvate metsaühistute liikmed, kes majandavad oma metsa ühistu kaudu.

Lisainfo:
Priit Jõeäär
Keskühistu Eramets TÜ
+372 51 993 667
priit.joeaar@metsauhistu.ee
Kase tn 2, Põlva 63308

Seotud artikklid: