Kolmas kvartal puiduturul – palgihinnad tõusevad, energiapuit madalseisus

Kolmas kvartal puiduturul – palgihinnad tõusevad, energiapuit madalseisus

Aasta kolmas kvartal puiduturul ootamatusi kaasa ei toonud. Siiski jättis oma teatud jälje tervisekriisist alguse saanud majanduskriis, mis muutis nii mõnegi ettevõtja ettevaatlikuks laovarude loomisel, kirjutab metsandusspetsialist Heiki Hepner oma puiduturu ülevaates. Kuna üraskirüüste plahvatuslikku kasvu ei toimunud ja maailmaturul püsis nõudlus puidutööstuse toodete järele, pöördus enamus sortimentide hindade langus septembris tõusule. Erandiks oli küttepuit, mille hind läbi kvartali langes.

Hinnad kasvasid nii okaspuupalgil kui ka lehtpuupalgil. Samas langes kusepalkide hind võrreldes aastataguse ajaga. Eelkõige on see tingitud kuusekooreüraski rüüstest ja selle pidurdamiseks ja likvideerimiseks ette võetud raietest. 2020. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 78,02 €/tm, männipeenpalgil 71,12 €/tm, kuusepalgil 65,73 €/tm ja kuusepeenpalgil 62,61 €/tm.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on kõikidel sortimentidel möödunud kvartaliga tõusnud. Enam on kallinenud kasepuit, nii kasepakk (kasv 7,8%) ja kasepalk (hinnatõus 4,3%). Veidi kasvas ka haavapalgi hind ja lepapalgil jäi sisuliselt samale tasemele (kasv 0,1%). Eelmise aasta septembriga hindu võrreldes on trend sama, ainult et kasejämesortimendi hind on selgelt rohkem kasvanud. Aastaga kallines kasepakk ligi 17% ja kasepalk 15%. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel kasepakul 112,5 €/tm, kasepalgil 73,46 €/tm, haavapalgil 44,5 €/tm ja lepapalgil 41,4 €/tm.

Puiduturu ülevaade 2020

Paberipuit ja energiapuit

Kolmandas kvartalis kasvas ka paberipuidu hind, kuid mõõdukamalt kui jämesortimentide hinnad. Kvartali lõpus maksis tihumeeter männipuitu 34,16€/tm, kuusepuitu 33,96 €/tm, kasepuitu 39,88% ja haavapuitu 34,63 €/tm. Küttepuidu hind oli kvartali lõpus vaid kaks senti üle 27 €/tm.

Muutuse paberi- ja küttepuiduturul tõi endaga kaasa aga neljanda kvartali algus novembrikuu. Kuna nõudlus Eesti turul nende sortimentide järele on ootamatult vähenenud, vähenesid ka müügivõimalused, eriti sadametest kaugemal asuvate metsaomanike jaoks. Kuigi sadamates ostetekase paberipuitu jätkuvalt, on mitmed raudteeterminalid teatanud puidu kokkuostu vähendamisest või lausa lõpetamisest. Eriti puudutab see Lõuna- ja Kagu-Eesti metsaomanikke, kelle jaoks on puidu sadamatesse vedu seotud suurte transpordikuludega. Nii on olnud paljud paberipuu müüjad valiku ees – kas puitu mitte müüa või müüa see küttepuu hinnaga.

Olukorra muudab keerulisemaks ka mitme suure pelletitehase teade puidu kokkuostu peatamisest. Samas on mitmed Euroopa ja USA bioenergia tootmise ühendused prognoosinud nõudluse kasvu nii pelletite kui muude bioenergiatoodete järele kogu maailmas. Nii tõdeb ka Heiki Hepner oma ülevaates, et kuigi energiapuidu hind on praegu madalseisus, „võib tõuke hinnatõusuks anda nii keskmisest külmem talv kui ka Vabariigi Valitsuse plaani realiseerimine Narva jaamadele loa andmine küttepuidu täiendavaks kasutamiseks. Viimane vajab enne seda Euroopa Liidu nõusolekut ja esialgsete prognooside kohaselt võiks see veel tänavu aasta saabuda.“

Raieplaanidega metsaomanikel tasub kindlasti konsulteerida puidumüügi osas Metsaühistuga. Leia lähim ühistu

 

Seotud artikklid: