Kui palju tuleb Sinul 2024. aastal maamaksu tasuda? - Metsaühistu

Kui palju tuleb Sinul 2024. aastal maamaksu tasuda?

Alates 4. oktoobrist on maa- ja metsaomanikel võimalik e-teenuste keskkonnas e-MTA vaadata oma 2024. aasta prognoositavat maamaksusummat. E-teenuste keskkonnas saab vaadata maatükkide andmeid, maamaksu arvutuskäiku ja -summasid ning maamaksuteateid. Teadupäralt viis Maa-amet 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusel maa väärtus tõusis, mis tähendas maa maksustamishinna tõusu. See omakorda tõstab maamaksu.

Eelmisel ja tänavusel aastal arvutatakse maamaks veel 2001. aasta maa maksustamishinna alusel, aga järgmisel aastal tuleb aluseks juba 2022. aasta hindamise tulemus. Iga maatüki uut väärtust saab vaadata maakatastris minu.kataster.ee. Maamaksule avalduva maa ümberhindamise mõju leevendamiseks on vähendatud maksumäärasid, mis praegu on vahemikus 0,1–2,5%, kuid alates 2024. aastast vahemikus 0,1–1,0%. Samuti on maamaksu järsu tõusu vältimiseks kehtestatud nn kaitsemehhanism – 10-protsendiline (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et maamaks ei suurene eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10% aastas, kuni jõuab maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani. Lisaks arvestatakse mõningaid maksuvabastusi ja -soodustusi.

Seega läheb 2024. aastal käiku maamaksu arvutamise valem, kus maa väärtus korrutatakse maksumääraga ning sealt lahutatakse kaitsemehhanismi tulemus ning võetakse arvesse erinevad vabadused ja soodustused. Oma prognoositavat 2024. aasta maksu suurust vaata keskkonnas e-MTA.

Näide

Põlvamaal asuv ~ca 7,6 ha suurune kinnisasi (100% maatulundusmaa, mis 90% ulatuses on metsamaa).

Kui varasem maa maksustamise hind oli 1960 €, siis pärast uut hindamist on maa maksustamise hinnaks 12 791 €. Selle põhjal tuleb näidiskinnistu maamaksu suuruseks 2024. aastal 54 €.

Omandiosa maamaksKaitse-mehhanismMaksu-vabastus 50%Maksu-vabastus 100%Koduomaniku soodustusPensionäri / represseeritu soodustusMaamaks
Maatulundusmaa
Metsamaa
62,40-9,710,000,000,000,0052,68
Maatulundusmaa
Muu maa
1,50-0,230,000,000,000,001,27
Maatulundusmaa
Looduslik rohumaa
0,06-0,010,000,000,000,000,05
Maamaks kokku54,00

Liigu hiirega tabelis paremale-vasakule, et näha kõiki veerge.