Läheneb metsa inventeerimise toetuse tähtaeg - Metsaühistu

Läheneb metsa inventeerimise toetuse tähtaeg

Metsaomanik, kui oled lasknud oma metsa inventeerida ja teha metsamajandamise kava, saad taotleda metsa inventeerimise toetust. Võta kohe ühendust Metsaühistuga, sest aega vajalike dokumentide esitamiseks ja taotluse koostamiseks on 10. detsembrini.

Inventeerimise toetus:

  • Toetuse suurus on 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.
  • Toetust saab taotleda ainult läbi metsaühistu.
  • Toetust saad taotleda, kui metsa inventeerimise andmed on kantud metsaregistrisse käesoleval või kahel eelneval kalendriaastal.
  • Inventeerimisandmed kehtivad järgmised 10 aastat.
  • Toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul.

 

Vaata järgi, kas oled viimase 10 aasta jooksul saanud inventeerimise toetust. Kontrolli toetuse saamist

Soovitame kõigil metsaomanikel üle vaadata oma metsa inventeerimisandmete kehtivus, kontrollides andmeid avalikus metsaregistris. Kui andmed on juba aegunud või aegumas, siis võta ühendust lähima Metsaühistuga.

 

Metsa inventeerimise toetus - Metsaühistu

Metsa inventeerimine annab omanikule metsast ülevaate

Nagu iga projektiga, algab kõik olemasoleva olukorra kaardistamisest ning tööplaani koostamisest. Ka metsamajandamise puhul tuleks selgeks teha, mis puud seal kasvavad, kui vana mets on, kas seal on ka varem metsatöid tehtud ning mis oleks vajalikud järgmised sammud. Selleks tuleks läbi viia metsa inventeerimine ja koostada metsamajandamise kava.

Metsamajandamise kava on kui metsa pass, milles sisalduvate andmete alusel saab omanik ülevaate oma metsa olukorrast ja lähtekohad metsa majandamiseks järgnevateks aastateks.

Kehtivate inventeerimisandmete olemasolu on vajalik ka mõne toetuse taotlemisel ning raiete tegemiseks vajaliku metsateatise esitamiseks. Nimelt on metsaseaduse järgi uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemiseks kohustuslikud kehtivad inventeerimisandmed. See ei kehti aga siis, kui juriidilise isiku metsa pindala on väiksem kui kaks hektarit ja füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui viis hektarit. Koos metsa inventeerimisega koostatakse metsaomanikule üldjuhul ka metsamajandamiskava, välja arvatud siis, kui metsaomanik seda ei soovi.

Kuidas valida metsamajandamiskava tegijat?

Metsakorraldustööd tuleb tellida metsa inventeerimise teenust pakkuvalt tegevusloaga metsakorraldusettevõtetelt. See tähendab, et metsades tööd tegev metsakorraldaja on sooritanud Keskkonnaagentuurileedukalt eksami ja katsetöö ning saanud tegevusloa. Usaldusväärsete, sõltumatute ning parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuvate metsakorraldajate töid saate tellida Metsaühistu abil.

Seotud artikklid: