Läheneb metsamajandamise kava toetuse tähtaeg - Metsaühistu

Läheneb metsamajandamise kava toetuse tähtaeg

Metsaomanik, kui oled lasknud oma metsa inventeerida ja teha metsamajandamise kava, saad taotleda metsa inventeerimise toetust. Võta kohe ühendust Metsaühistuga, sest ühistud saadavad taotlused edasi 15. detsembril.

Metsa_inventeerimise_toetus

 

  • Toetuse suurus on 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.
  • Toetust saab taotleda ainult läbi metsaühistu.
  • Toetust saad taotleda, kui metsa inventeerimise andmed on kantud metsaregistrisse käesoleval või kahel eelneval kalendriaastal.
  • Inventeerimisandmed kehtivad järgmised 10 aastat.
  • Toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul.
  • Kehtivad metsa inventeerimisandmed on kohustuslikud:
    • Üle 5 ha suurustes metsades tööde teostamiseks füüsilisest isikust metsaomanikel
    • Erinevate metsandustoetuste taotlemiseks

 

Soovitame kõigil metsaomanikel üle vaadata oma metsa inventeerimisandmete kehtivus, kontrollides andmeid avalikus metsaregistris. Kui andmed on juba aegunud või aegumas, siis võta ühendust lähima Metsaühistuga.