Maaparandussüsteemide arvele võtmise muudatused - Metsaühistu

Maaparandussüsteemide arvele võtmise muudatused ja infopäev

Metsade kuivendamine on metsamajanduslik võte, millega parandatakse metsamulla hapnikuga varustatuse tingimusi läbi selle, et liigne vesi juhitakse kraavide abil suublatesse (jõed, järved). Eestis on metsade kuivendamisega tegeletud juba üle 100 aasta ning vajaduse on tinginud see, et sademete hulk ületab meil aurumist.

Umbes 100 ja rohkem aastat tagasi kuivendati peamiselt põlde ja heinamaid, sest need olid aktiivses tootmises. Seega on väga paljud praegused vanad metsakraavid erametsades sellised, mis on rajatud nüüdseks metsastunud põllu- ja karjamaadele. Erametsades võivad paljud kraavid olla vanad ning kui need on kunagi rajatud maaparanduse eesmärgil, siis on oluline kontrollida, kas nad oma eesmärki ikka veel täidavad. Aja jooksul võivad kraavid täis vajuda pinnast ning kasvada võssa. Et selliseid kraavivõrke korrastada on vajalik, et need oleksid riiklikus registris maaparandussüsteemina arvel.

Arvelde võtmine on muutumas keerulisemaks

Maaparandussüsteemide arvele võtmine on aga peatselt muutumas keerulisemaks. Kui kraavid on rajatud maaparanduse eesmärgil, siis vaid 2025. aasta lõpuni saab neid alasid registrisse kanda lihtsustatud korras. Registrisse kantud maaparandussüsteemide omanikel on võimalus saada toetusi ja nõuandeid maaparandussüsteemi korrashoiuks.

Maaparandussüsteemide, kraavide, arvele võtmine. Metsaühistu

Maaparandussüsteemise arvele võtmise teemaline infopäev

Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab infopäeva, kus tutvustatakse maaparandussüsteemide toimimise põhimõtteid, registrisse kandmise tingimusi, tähtaegu ja menetlust. Samuti vastatakse küsimustele ja antakse praktilisi näpunäiteid.

Aeg: 28. veebruar kell 12:30
Koht: Teaduse 2, Saku ja osaleda saab ka veebis Zoom’i vahendusel
Kestvus: orienteeruvalt 3 tundi

Registreerimine
Nii kohapeal kui veebis osalemiseks registreeru hiljemalt 26. veebruaril täites selle registreerimisvormi

Zoom’i link veebi kaudu osalemiseks saadetakse registreerunud kasutajatele päev enne infopäeva toimumist.

Seotud artikklid: