Metsaraie tulusus sõltub paljudest asjaoludest – Metsaühistu

Metsaraie tulusus sõltub paljudest asjaoludest

Üks paljudest küsimustest, mida metsaomanikud Metsaühistule ikka esitavad, on seotud raietega – kui ma metsa raiun, siis kui palju ma sealt ka tulu saan? Küsimus on selge, lihtne ja õigustatud, kuid sellele vastamine on reeglina väga keeruline. Seekord vaatleme, mis mõjutab puidu müügi järel metsaomanikule jäävat summat.

Kuidas arvutatakse kännuraha?

On vana tõde, et müüdava kauba hind ja müüjale jääv summa ei ole võrreldavad. Alati tuleb tehtud kulud maha arvutada. Nii on ka metsanduses, kus räägitakse kännurahast – see on summa, millest on maha arvutatud kõikvõimalikud kulud ning mis jääb metsaomanikule metsamaterjali müügi järel kätte (edasised maksud, nagu näiteks tulumaks, on kännuraha puhul jäetud arvestamata, kuigi need omakorda võivad lõppsummat vähendada).

Raiete puhul tuleb kännuraha teada saamiseks arvestada puidu müügihinnast maha õige mitmeid kulusid, peamised neist on puidu varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ning transport ostja juurde ehk väljaveokulud. Kõige keerulisem neist on hinnata varumiskulusid, mis sõltuvad väga paljudest erinevatest tingimustest, näiteks raielangil kasvavatest puudest, raiumise viisist, tehnoloogiast, langi asukohast jne. Ühesõnaga – mingit üldist kulude summat öelda ei saa ning iga langi varumiskulud on erinevad.

metsa raie puidu teekond metsaühistuPuidu lühike teekond vahelaost lõppostja juurde võib kompenseerida madalama ostuhinna.

Rusikareeglid on siiski olemas. Nii on alati odavam varumiskulu suurema raielangi, kuiva kasvukoha, harvesteriga tehtud lageraie, jämeda metsa ja alusmetsa raiumata jätmise puhul. Varumiskulusid muudavad kallimaks aga vastupidised tegurid – väike raielank, märg kasvukoht, saemeestega tehtud turbe- või harvendusraie, peenike mets ja raie koos alusmetsa raiega. Oma osa annavad ka ilmaolud – varumiskulusid tõstab alati pehme pinnas.

Teiseks transpordikulu. See sõltub eelkõige teekonna pikkusest ning sellest, kas metsaveomasin sõidab täiskoormaga või pooliku koormaga. Tavaline on olukord, kus odavama ostuhinna, aga lühema veokauguse puhul on metsaomanikule jääv kännuraha suurem.

Kolmandaks on muidugi oluline puidu hind. Läinud aastal puidu hind metsaomanike rõõmuks kerkis, kasvutendents on jätkunud ka käesoleval aastal. Lähtudes aastalõpu hinnastatistikast, võib öelda, et kuuse- ja männipalgi hind oli keskmiselt 75 eurot tihumeeter, kasepalgil üle kuuekümne euro, paberipuidu tihumeeter jäi neljakümne euro kanti ja küttepuu hind oli ligikaudu 25 eurot tihumeeter.

metsaraie puidu vaheladu metsaühistuMetsaraie lõppjärk – puidu vaheladu. Erinevad sortimendid on paigutatud eraldi hunnikutesse.

Keskmised raiete hinnad

Välja saab tuua ka erinevate raiete keskmised hinnad (sõltuvalt eespool toodud teguritest on nende „lõtk“ suur). Nii on harvendusraie puhul kompleksteenuse (raie + kokkuvedu) orienteeruv hind 13-25 eurot tihumeeter, uuendus- ja turberaie kompleksteenuse (raie + kokkuvedu) orienteeruv hind on 10-14 eurot tihumeeter. 2017. aasta detsembri puidu hindadest lähtudes saab välja arvutada ka mõningate sortimentide keskmise kännuraha. Nii jäi männi- ja kuusepalgi keskmine kännuraha vahemikku 51-55 eurot tihumeeter, paberipuidu keskmine kännuraha oli vahemikus 15-18 eurot tihumeeter ja küttepuidu keskmine kännuraha oli vahemikus 0,8-4,5 eurot tihumeeter. Nende hindade juures polnud välistatud ka see, et näiteks küttepuidu müük oli metsaomanikule suisa miinusmärgiga tehing.

Metsaühistu annab mitmeid eeliseid

Kuigi muutuvaid tegureid on raie tulukuse määramisel väga palju, saab metsaomanik ise teha ühe lihtsa teo selleks, et tema tegevused oleksid suurema plussiga. Nimelt liituda Metsaühistuga. Võrreldes üksi tegutsemisega annab Metsaühistu teenuste kasutamine mitmeid eeliseid. Ühistu kaudu tegutsedes on asjaajamine lihtsam ja mugavam, ka on ühistute koostööpartnerid (kes otseselt erinevaid töid teevad) alati usaldusväärsed ja kvaliteetse tööga. Ühiselt puitu müües on reeglina ka transpordi korraldamine hõlpsam ja kasulikum. Ühistu oluline eelis on ka spetsialistide korraldatav asjaajamine, mis aitab säästa aega ning viib suurema tõenäosusega parimate otsusteni.

Leia endale lähim Metsaühistu

Artikli koostamisel on tuginetud OÜ Tark Mets (Heiki Hepner) koostatud puiduhindade ülevaatele. Tutvu täismahus ülevaatega

Loe veel samal teemal: puiduturu ülevaade, puidu hinnad

Seotud artikklid: