On aeg asuda kuuse-kooreüraski tõrjele - Metsaühistu

On aeg asuda kuuse-kooreüraski tõrjele

Vältimaks tüvekahjurite poolset kuusikute massilist kahjustamist on aeg alustada üraskitõrjega. Esimene ja parim võimalus kuuse-kooreüraskite asustamiseks ja metsast ära viimiseks on püünispuude paika sättimine. Pinnases talvitunud üraskid ronivad välja siis, kui õhutemperatuur on tõusnud 15–20 kraadini ja pinnas on soojenenud 10 kraadini. Murdunud toored puud on neile parimaks toidulauaks!

Kuidas valida püünispuid

Püünispuud on puud, mis langetatakse tüvekahjuritele asustamiseks kahjuritõrje eesmärgil. Püünispuudeks valitakse vigastatuid, nõrgestatuid või kasvus alla jäänuid kuuski, mis on kahjustuskollete läheduses. Püünispuudeks sobib ka hilissügisene ning talvine tormimurd ja -heide, samuti lume poolt murtud kuused. Püünispuud soovitatakse langetada 5–10-puuliste gruppidena ja laasida. Eelistada tuleks mootorsaega püünispuude langetamist, sest need püsivad mardikatele asustamiseks enam atraktiivsed. Püünispuude ühtlasema asustamise huvides peaksid puud olema otsapidi kännule tõstetud või muul viisil maapinnast pisut kõrgemale seatud.

Koha valikul peab arvestama seda, et kindlasti veel sama aasta kevadel tuleb need puud metsast välja vedada. Kevadel üraskite poolt asustatud püünispuud tuleb metsast välja vedada saeveskisse saagimiseks optimaalselt 2-3 nädala jooksul üraskite haude rajamisest, mille käigus mardikad ja haude erinevad arengujärgud hukkuvad. Viivitada sellega ei tohi, vastasel juhul jõuavad mardikad kooruda, koore alt lahkuda ning rajada läheduses kasvavatele kuuskedele mai-juuni kuus täiendavalt sõsarhaude.

Kuuse-kooreüraski lendlus Poola, Bialowieža metskonnas. Video autor Tomasz Ginszt.

Spetsiaalsed püünised meelitavad feromoonidega

Püünispuude efektiivsuse suurendamiseks on kasutusel ka feromoonpreparaadid ja spetsiaalsed püünised.  Püünistes kasutatakse preparaati lõhnaainetest, mida putukad teatud eluperioodil eritavad liigisiseseks suhtlemiseks. Selliseid preparaate kasutataksegi kahjurite meelitamiseks püünistesse ja püünispuudesse.

Püüniseid ei ole mõistlik paigaldada kogu metsa ulatuses, sest feromoon tõmbab putukaid mitte ainult püünisesse, vaid  piirkonda tervikuna. See võib viia selleni, et  osa üraskeid maanduvad ka tervetel puudel. Püünised tuleks paigaldada pigem raielangi serva, kasvavatest okaspuudest võimalusel paarikümne meetri kaugusele, püünise alumine serv peab olema umbes 1-1,5 m maapinnast. Püünise paigaldamisel saab ära kasutada langi servas olevaid lehtpuid, juba kahjustatud puid või püstiolevid kõrgemaid kände. Oluline on jälgida, et püünise all olevat sahtlit saaks tühjendada.

Vaata ka Keskkonnaministeeriumi koostatud juhendit üraskite ära tundmiseks ja ära hoidmiseks meie teabekeskuses.

Üraskikoer – uus trend puidukahjurite avastamisel. Loe lähemalt

Seotud artikklid: