Põlvamaa Metsaühistu: 20 aastat tegevust – Metsaühistu

Põlvamaa Metsaühistu: 20 aastat tegevust

4. juulil tähistab Põlvamaa Metsaühistu 20 aasta möödumist oma asutamisest.

Asi sai alguse 15. aprillil aastal 2000, kui Põlvas kogunes Metsaomaniku teabetoas 20 metsaomanikku, kes volitasid kuut initsiatiivgrupi liiget alustama tegevust Põlva Metsaomanike Seltsi (alates 2015. aastast Põlvamaa Metsaühistu) moodustamiseks. Seltsi asutamiskoosolek toimus juba 13. mail. Esimeseks juhatuse esimeheks valiti Tiit Matson, juhatuse moodustas seltsi asutamise inistatiivgrupp ja ühistul oli 29 liiget. Mõne kuuga olid ettevalmistustööd tehtud ja juulikuus registreeriti uus metsaühistu ka ametlikult. Esimene üldkoosolek toimus 29. septembril, ühe esimese tegevusena alustati metsaomanike nõustamist. Põlva Metsaomanike Selts valis enda logoks stiliseeritud männikäbi kahe okkaga selle peal.

Põlva Metsaühistu

Esimesed aastad kulgesid oma tee otsingutel, arenguhüpe toimus ligi kümme aastat hiljem. 2009. aastal aktiveerus ühistu tegevus – metsaomanike nõustamist hakati tegema igapäevaselt, ühistu alustas majanduskootööd ning hakati otsima võimalusi vahendada oma liikmetele metsauuenduseks vajalikke taimi. Kiiresti hakkas kasvama ka ühistu liikmete arv – kui 2009. aasta algul oli liikmeid 160, siis mõned aastad hiljem hakkas liikmete arv lähenema poolele tuhandele.

2009. aasta oli Põlvamaa Metsaühistu jaoks märgiline ka selle poolest, et just sel aastal asutati metsaomanike ühine puidumüügiorganisatsioon Keskühistu Eramets, millega liitus ka Põlvamaa Metsaühistu. Kolm aastat hiljem oli puidu müük ühistu kaudu kasvanud ligi neli korda ja liikmete arv kahekordistunud. 2012. aasta novembris ostis ühistu endale ka oma büroohoone – endise ARKi maja Põlvas, kus peale remonti asuti metsaomanikke vastu võtma igapäevaselt. Selleks ajaks oli Põlvmaa Metsaühistu kasvanud suurimaks liikmete arvuga ühistuks Eestis, mis suutis oma liikmetele pakkuda kõiki metsanduslikke teenuseid.

2016. aastal liitus Põlvamaa Metsaühistu ka ühise Metsaühistu perega, olles esimese kuue liituja hulgas.

Kiiret arengut on Põlvamaa Metsaühistu jätkanud ka edaspidi, 2018. aasta oktoobris oli veel üks ajalooline sündmus – ühistuga liitus tuhandes metsaomanik.