Praktilised näited metsatulu maksustamiseks - Metsaühistu

Praktilised näited metsatulu maksustamiseks

Tuludeklaratsiooni täites tasub uurida ka Maksuameti kokkupandud näiteid metsamajandamise tulude ja kulude deklareerimiks. Tegu on tüüpolukordadega, millega metsaomanikud kokku puutuvad.

Tabelis toodud näited on värvidega tähistatud järgmiselt

Punasega on eeltäidetud info deklaratsiooni avamisel
Isikul on õigus eeltäidetud andmeid muuta, kui vaja tõsta kõik või osa saadud tulust E vormi 3.ossa. Kui eeltäidetud andmed ei vasta tegelikule tulu suurusele, siis ka kindlasti andmeid muuta.

Sinisega info täidab programm e.MTA
Isik ise saab täita – R2, R7, R9, R10 ja lisatabeli R4 saab ka ise täita

Näide 1

Metsaomanik täidab tabelit esimest aastat. Ta sai raieõiguse müügist 8 000 € ning Natura 2000 metsamaa toetust 3 000 € ning tegi kulutusi 150 €. Müüdud metsa, mille raieõiguse ta müüs soetamismaksumus oli 2 000 € ja ta otsustab sellega vähendada müügitulu.

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111111

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h11 000
1.1.Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu8 000
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus3 000
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud150
3. Kasu/kahju (R1-R2)10 850
4. 2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)
5. 2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)
6. Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5)10 850
7. Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)2 000
8. Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7)8 850
9. Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu)3 850
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8-R9 + lisatabeli R4)5 000
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu)5 000
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)0

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Kokku
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)x
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)x
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4)x3 8503 850
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)x
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)x
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)x
7.Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)x

Maksuvaba tulu suuruse arvestusse läheb tabeli 6.2 R13. Ka tulumaksu arvutusse läheb R13.

Näide 2

Metsaomanik 2021. a raieõigust ega metsamaterjali ei müü. 2020.aastast on tal edasikantud kasu 4 800 €. 2021. a saab ta Natura erametsamaa toetust 3 000 €.

Tema esimene võimalus:

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 11111112

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h3 000
1.1.Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus 3 000
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud
3.Kasu/kahju (R1-R2)3 000
4.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R 2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)
5.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)
6.Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5)3 000
7.Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)
8.Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)3 000
9.Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu)0
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)5 000
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu)5 000
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)0

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Kokku
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)4 800X4 800
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)X
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2- 2018.a)X2 8002 800
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)2 000X2 000
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)X
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)X
7. Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)X

Teine võimalus

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111112

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h3 000
1.1.Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus 3 000
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud
3.Kasu/kahju (R1-R2) 3 000
4.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R 2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)
5.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)
6.Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) 3 000
7.Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)
8.Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) 3 000
9.Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu) 2 800
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)5 000
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu)5 000
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)0

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Kokku
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)4 800X4 800
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)X
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4)X02 8002 800
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)4 800X4 800
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)X
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)X
7.Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)X

Näide 3

Isik sai 2021.a metsamaterjali müügist 4 000 € ja tegi kulutusi 1 200 € eest

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111113

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h4 000
1.1.Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu4 000
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud 1 200
3.Kasu/kahju (R1-R2) 2 800
4.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)
5.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)
6.Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) 2 800
7.Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)
8.Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) 2 800
9.Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu)
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli 2 800 R4)2 800
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui 2 800 R11 kasu)2 800
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)0

6.2 lisa jääb tühjaks, sest pole kasu ega ka kulusid, mida edasi kanda

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Kokku
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)X
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)X
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4)X
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)X
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)X
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)X
7.Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)X

NÄIDE 4

Isik sai raieõiguse müügist 10 000 € ja Natura 2000 metsamaa toetust 6 000 €. 2018.a on tal lisatabelis kasutamata kulude summa 2 000 €. Tema tahab teha nii, et 2021.a maksustatavat kasu ei tekiks.

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111114

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h16 000
1.1Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu10 000
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus 6 000
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud
3.Kasu/kahju (R1-R2) 16 000
4.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)
5.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)2 000
6.Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) 14 000
7.Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)
8.Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) 14 000
9.Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu) 9 000
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)5 000
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu)5 000
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)0

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Summa
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)X
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)X
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4)X9 0009 000
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)X
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)2 000X2 000
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)2 000X2 000
7.Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)X0

Näide 5

Isik 2021.a raieõiguse ega ka metsamaterjali müügist tulu ei saanud, sest müügitehingut ei toimunud, aga tal on 2019.a saadud tulust veel 10 000 € maksustamata (tabelis 6.2 lisa on see kirjas). Samuti ei saanud ta Natura 2000 erametsamaa toetust, sest tal sellist kinnistut ei ole. 2021.a ta ei teinud ka metsa majandamiseks kulusid. Tema otsustab sellest 2019.a maksustamata tulust 5 000 € 2021.a maksustada.

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h
1.1Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud
3.Kasu/kahju (R1-R2)
4.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)
5.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)
6.Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5)
7.Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)
8.Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7)
9.Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu)
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8-R9 + lisatabeli R4)5 000
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu)5 000
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)0

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Kokku
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)10000X10 000
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)X
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4)X5 0005 000
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)5 000X5 000
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)X
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)X
7.Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)X

NÄIDE 6

Isikul on 2018.a maksustamata kasu 7 000 €. Ta teeb sellel 2021. aastal kulutusi 1 500 € eest. Tulusid tal 2021.a ei ole.

Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number

Rea nrSumma
1.Maksustamisperioodil 2021.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h
1.1Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu
1.2.Natura 2000 erametsamaa toetus
2.Müügiga seotud kulud ja 2021.a metsa majandamisega seotud kulud1 500
3.Kasu/kahju (R1-R2)-1 500
4.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)1 500
5.2021.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)
6.Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5)0
7.Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)
8.Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7)
9.Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2021.a veergu)
10.Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2021.a veergu)0
11.Maksustamisperioodi 2021.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)5 500
12.Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu)5 000
13.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R11-R12)500

6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale

Rea nr2018201920202021Kokku
1.Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R37 000X7 000
2.Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2021.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4)1 500X1 500
3.Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4)X0
4.Maksustamisperioodil 2021.a maksustatav kasu (R1-R2-R3)5 500X5 500
5.Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)X
6.Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2021.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5)X
7.Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6)X
Loe veel samal teemal: tuludeklaratsioon

Seotud artikklid: