Puidu hind on kerges languses - Heiki Hepneri ülevaade - Metsaühistu

Puidu hind on kerges languses

Selle aasta esimeses kvartalis on ümarpuiduhinnad olnud kerges languses, kirjutab metsandusekspert Heiki Hepner oma puiduturu hinnaülevaates. Eriti tugev on olnud hinnalangus okaspuupaberipuidu osas. Teistes sortimentide osas jääb hinnalangus mõõdukaks. Lepapalk on ainus sortiment, mille hind pole aasta algusega võrreldes odavnenud.

Esimeses kvartalis langesid okaspuu palkide hinnad 2-2,5%, kusjuures männipalgid odavnensid pisut rohkem kui kuusepalgid. Samas aastataguse ajaga võrreldes on palgihinnad veel kerges plussis, peenpalkide hind aga kerges miinuses.

Lehtpuu jämesortimentide hindadest on kvartaliga kasvanud ainult lepapalgi hind (1,7%). Haavapalk on samal ajal odavnenud 2,2%, kasepalk 1,5% ja kasepakk 0,6%. Aastataguse ajaga võrreldes on aga kõik hinnad kallinenud. Enim on kallinenud lepapalk.

Tõsisema hinnalanguse elas üle aga paberipuiduturg, kus okaspuupuidu hinnad langesid märgatavalt. Aastavahetuse seisuga võrreldes on männi- ja kuusepuit odavnenud ligi 22%. Kase- ja haavapuit on samal ajal odavnenud ligi 10 korda vähem ehk 2,3%. Nii on kallimaks paberipuidu sordiks taas tõusnud kasepuit. Viimati oli see 39 kuud tagasi ehk detsembris 2015.

Küttepuiduturul ületas küttepuidu hind möödunud aasta novembris esmakordselt 32 euro piiri ning pidas sellest tasemest kõrgemal vastu tänavu aasta veebruarini. Märtsis langes hind taas alla 32 euro. Eelmise aasta märtsiga võrreldes on tänavune hind veel kõrgem.

Puidu hind kevad 2019. Metsaühistu

Kokkuvõtteks tõdeb Hepner: „Pea kõikide enamkaubeldavate sortimentide hinnad on erametsas langenud. Ainult haavapalgi hind on pisut kasvanud. Paberipuidu, eriti okaspuupaberipuidu, hinnalangust võimendavad vähenenud müügivõimalused. Kasepaberipuidu hinna langus ei ole seni olnud nii suur, kuid kuna müügi võimalused on ka siin ahenenud, siis suure tõenäosusega langeb hind teise kvartali jooksul veel. Küttepuidu hind on hästi püsinud ja üheks oluliseks põhjuseks miks hind on suhteliselt vähe langenud, on korralik küttepuidu nõudlus meie energia- ja graanulitootjate poolt. Samas, kui paberipuidu hind langeb veelgi, toob see kaasa kindlasti ka küttepuidu hinna languse. Euroopas on oodata tänavu suvel suurt kahjustatud puidu pakkumist, mis omakorda surub alla odavamate sortimentide, paberi- ja küttepuidu, hinda. Ka Eestis on märke järsult kasvavast üraskikahjustusest. Kui okaspuupalgi ostjate osas on nägemus laias laastus ühesuunaline ja kerges languses, siis kasepalgi ostjate nägemused on erisuunalised ning teises kvartalis on oodata nii tõusu kui ka langust ettevõtete poolt pakutavates hindades. Kätte jõudnud kevad vähendab raieaktiivsust ja seeläbi ka ümarpuidupuidu pakkumist, kuid puiduturule see teises kvartalis hinnatõusu ei too.“

Loe täispikka Heiki Hepneri puiduturu hinnaülevaadet.

Seotud artikklid: