Puiduhinnad on kasvanud üle aasta - Metsaühistu

Puiduhinnad on kasvanud üle aasta

Käesoleva aasta esimesel kuul jätkus erinevate puidusortimentide hinnatõus, kirjutab metsandusspetsialist Heiki Hepner oma regulaarses puiduturu hinnaülevaates.

Hinnaülevaated näitavad, et aastaga tegid kõigi puidusortimentide hinnad muljetavaldava tõusu. Männipeenpalgil tõusis aastaga hind üle viiendiku, oluliselt kasvasid ka männi standardpalgi (19%), kuusepeenpalgi (17,5%) ja kuuse standardpalgi (üle 15%) hinnad.

Korralik hinnakasv on olnud ka kase jämesortimentide osas. Aastaga on kasepakk kallinenud pea 20%, mis tähendab, et metsaomanik saab paku müügist ligikaudu 18 €/tm kohta rohkem tulu. Kasepalk on aastaga kallinenud ~7 €/tm, lepapalk 6 €/tm ja haavapalk 5 €/tm.

Jätkuvalt on metsaomaniku jaoks suurepärases seisus ka paberipuiduturg. Viimase kuuga on kõige enam kallinenud kasepaberipuit ning hinnatõus ulatus koguni 25%ni. Ligi 19% hinnakasvu tegid männi- ja kuusepuit ning haavapuit kallines ligi 16%. Kasepuidu hinnakasv on üldse muljetavaldav. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on see kallinenud 40% ning aastaga koguni 62,5% ehk 18,95 eurot! Nii suurt aastast suhtelist hinnakasvu ei teagi. Okaspuupuit kallines samal ajal 50% (+16,90 €) ja haavapuit 43% (+11,41 €). Kalleim paberipuidu sort on siiski männi- ja kuusepuit, mille keskmine hind on 50,49 €/tm.

Samasuguse uskumatult kiire hinnatõusu nagu paberipuitki tegi ka küttepuit, mille tihumeetri hind on kuuga kasvanud ligi 12%. Sel kuul maksis tihumeeter segaküttepuitu juba üle 28 €/tm. Sellele tasemele ei küündinud keskmine hind isegi 2011. aastal lühiajaliselt Narva jaamade tekitatud nõudluse ajal. Nüüd ei tohiks metsaomanikul enam seda hirmu olla, et küttepuidu hind ei kata raie- ja transpordikulusid.

puiduhinnad metsaühistu

Kuidas käitub puiduturg 2018. aastal? Sellele on keeruline vastata. Ainuke nii järsk hindade kasv on aset leidnud 2007. aastal ja siis püsisid hinnad väga kõrged umbes pool aastat. Kui läheb samamoodi, peaksid kõrged hinnad püsima vähemalt selle raiehooaja lõpuni.

Küttepuiduturul on hinnatrendi muutus suurema inertsiga. Kevadel, kui hakatakse tegema uueks kütteperioodiks kokkuleppeid, mõjutab tänane hind kindlasti uut kokkulepitavat hinda. Puuduvad praegu ka suuremad reservid, mida saaks kiiresti realiseerida ning võib eeldada, et praegune puidupõud ergutab neid tänavu looma. Küttepuidu hinna tänane kõrgem hind jõuab tarbijani suuresti alles järgmisel kütteperioodil. See omakorda aga suurendab hinnamuutuse inertsust.

Kokkuvõtteks tõdeb uuringu koostaja, et metsa, mida raiuda meil on, hinnad on head ja kui ilm vähegi lubab, ei tasuks tänaseid töid homse kaela lükata.

Loe täismahus puiduhindade ülevaadet.

Allikas: Heiki Hepner, OÜ Tark Mets