Puiduhinnad püstitasid I kvartalis mitmeid rekordeid - Metsaühistu

Puiduhinnad püstitasid I kvartalis mitmeid rekordeid

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas on tugevalt mõjutanud ka puiduturgu Eestis. I kvartalis kallinesid kõikide puidu sortimentide hinnad. Kõik sortimendid peale okaspuu paberipuidu püstitasid uued hinnarekordid. Eriti suure tõusu tegi küttepuit.

Okaspuupalkide hinnad on tõusnud tasemeni, mida kolm kuud tagasi oli raske ette näha. Männipalgi hind tõusis kolme kuuga 25,1%, männipeenpalk 27,7%, kuusepalk 20,1% ja kuusepeenpalk 32,6%, mis tähendas ka kõikide sortimentide absoluutseid hinnarekordeid. Kui vaadata hinnakasvu aasta lõikes, siis enim on tõusnud männipalgi hind, mis on lausa 59,4% (52,5 €/tm).

Lehtpuu jämesortimentide hinnatõus ei olnud küll nii suur kui okaspuupalkidel, kuid kõik sortimendid on saavutanud läbiaegade kõrgeimad hinnad. Esimese kvartaliga tõusis kasepaku hind 11,4%, kasepalgil 12,8%, haavapalgil 5,5% ja lepapalgil 12,3%.

Paberipuiduturu kiire hinnakasv tegi viimase kolme kuuga eriti kiire spurdi. Kolme kuuga on okaspuupaberipuit kallinenud 53%, kasepuidu hind 33% ja haavapuidu hind 44%. Kallimaks sordiks on jätkuvalt kasepaberipuit, mille hind on nüüd kõrgem kui 2020. aasta esimesel üheksal kuul kasepalgi hind. Odavaimaks sordiks on haavapuit. Aastaga on männipuit kallinenud 70,9% (24,5 €/tm), kuusepuit koguni 81,6% (26,6 €/tm), kasepuit 76,6% (32,25 €/tm) ja haavapuit 61,5% (19,8 €/tm).

Kõikidest sortimentidest kõige rohkem on kallinenud küttepuit. Eelmisel aastal alanud energiahindade järsk tõus hakkas mõjutama ka küttepuidu hindasid, millele lisas omapoolse tõuke veel Ukraina sõda. Selle tulemusel on kolme meetrise segaküttepuidu hind tõusnud märtsi lõpuks 45,38 €/tm, mis teeb kolme kuu hinnakasvuks 52,4% ja aastas 92,7% (21,8 €/tm).

Loe Heiki Hepneri põhjalikku Eesti ja Soome puiduturu I kvartali ülevaadet lähemalt.

Seotud artikklid: