Teise kvartali puiduturul olid tegijad kasepakk ja kasepalk - Metsaühistu

Teise kvartali puiduturul olid tegijad kasepakk ja kasepalk

Kui 2020. aasta esimeses kvartalis püsisid puiduhinnad võrreldes 2019. aasta lõpuga sarnasel tasemel, siis teises kvartalis toimus muudatusi rohkem. Võrreldes eelmise kvartaliga on männi jämepalkide keskmine hind püsinud praktiliselt muutumatuna, kuid männi peenpalkide tihumeetri hind on langenud 3-4 eurot. Suurem langus on tabanud kuuse jäme- ja peenpalke, mille tihumeetri hinnad on langenud 4-5 eurot, kirjutab II kvartali puiduturu ülevaates metsandusspetsialist Heiki Hepner (OÜ Tark Mets).

Kasepaku ja kasepalgi keskmine hind tõusis läinud aasta lõpu madalseisust selle aasta esimese kvartali jooksul ligi 5 eurot ning ka teises kvartalis jätkus hinnatõus 1-3 eurot.

Paberipuidu hindades on okaspuu osas toimunud 1-1,5 eurone keskmine langus. Haava ja kase paberipuit on püsinud ligikaudu samal hinnatasemel mis esimeses kvartalis.

Küttepuidu keskmine hind on esimese kvartali 2 eurose languse järel teises kvartalis ligikaudu pool eurot tõusnud.

Võrreldes aasta algusega on okaspuidu, eriti kuuse, sortimendi hinnad langenud. Enim on kasvanud kasest saadava metsamaterjali hinnad.

Puiduhinnad 2020. Metsaühistu

Teine kvartal on sageli aeg, mil kevadise sula, puidu sinetamise ohu ja saeveskite plaaniliste hoolduste tõttu võib okaspuu realiseerimine keerulisem olla. Raske on prognoosida, mida toob kolmas kvartal, kuid lisaks tavalistele teguritele on käesoleval aastal puiduturgu mõjutamas kuuse-kooreürask ning kogu majandust ülemaailmne tervisekriis. Sellistes oludes tasub metsaomanikul end oma metsa seisukorraga hästi kursis hoida, et vajadusel olla valmis kiirelt otsuseid langetama.

Hooldusraiete planeerimisel tuleks metsaomanikul juhinduda eelkõige metsa seisukorrast ja alles seejärel turusituatsioonist. Kui metsa on korrektselt hooldatud ja metsa tervislik seisund on hea, on võimalik raiumisel võtta arvesse ka turuolukorda, et ajatada võimalikult hea tulu teenimist.

Kuigi kasepaberi, kasepaku ja kasepalgi hinnad on allpool 2018. aasta absoluutseid tippe, siis muu ajaga võrreldes on kase sortimendi hinnad suhteliselt head. See võib motiveerida metsaomanikke raiuma rohkem kaasikuid. Samas on hea tervisliku seisundi ja suure aastase juurdekasvuga okaspuukultuuride omanikel võimalus hinnatõusu ootuses raiet edasi lükata. Seda muidugi juhul, kui riske, eelkõige kuuse-kooreüraski ohtu hinnatakse madalaks.

Loe täispikka ülevaadet 2020. aasta II kvartali puiduturust.

Seotud artikklid: