Võrumaa Metsaühistu: 2019 – aasta täis uuendusi  - Metsaühistu

Võrumaa Metsaühistu: 2019 – aasta täis uuendusi 

Võib öelda, et 2019 oli Võrumaa MÜ jaoks täis suuremaid ja väiksemaid uuendusi. Ühistu aseesimees Erki Sok oma tiimiga jagab lahkelt oma kogemusi, mis nende ühistus aastaga muutus.

Tööd alustas uus juhatus

31. mail 2019 toimus Võrumaa Metsaühistu korraline üldkoosolek, kus valiti ka uus metsaühistu juhatus.

Eelmisest koosseisust valiti juhatusse Erki Sok, Joel Kuusk ja Toomas Uibo ja uute liikmetena Aigar Paas, Liina Helstein ja Andres Nagel. Koosolekul valiti ka seitsmes liige, kuid kahjuks taandas ta end peale üldkoosoleku toimumist.

Uutelt metsaühistu juhatuse liikmetelt on tulnud mitmeid uusi ideid ja plaane, kuidas metsaühistu saaks metsaomanike jaoks muutuda veelgi paremaks partneriks. Samuti on jätkatud eelmise juhatuse koosseisuga tehtud otsuste elluviimisega.

Enampakkumiste üldine e-posti aadress

Alates 2019. aasta algusest on kõigi metsaühistute korraldatavate enampakkumiste objektid üles laetud aadressil www.metsauhistu.ee/enampakkumised  

Kuna hakkasid levima arvamused, et enampakkumiste objektide kajastamine ei peaks asuma riikliku sihtasutuse kodulehel, siis vastavalt kõigi Eestis tegutsevate metsaühistute ühisele seisukohale kolisid enampakkumised erametsaportaalist www.eramets.ee Metsaühistu kodulehele üle. Metsaühistu poolt oli ka vastav valmidus olemas.

Otsuseni senist praktikat muuta jõuti 2018. aasta suvel Ida-Virumaal toimunud metsaühistute esindajate kokkusaamisel, kus metsaühistute teenuste ühtlustamises nähti võimalust teenusekvaliteedi tõstmiseks ja ühistute omavahelise koostöö edendamiseks. Tagasiside on olnud äärmiselt positiivne ja ülekolimine on olnud sujuv.

Loogilise jätkuna tegi Võrumaa Metsaühistu eelmise aasta oktoobris omale uue e-postiaadressi nimetusega oksjon.vorumaa@metsauhistu.ee, mida kasutatakse ainult seoses enampakkumiste korraldamisega.  Selle idee käis välja eelmine Võrumaa Metsaühistu juhatus eesmärgiga veelgi suurendada enampakkumiste korraldamise kvaliteeti ja usaldust.

E-posti aadressi kujundamisel lähtuti mõttest, et ka teised metsaühistud saaksid tulevikus ühtse sõnakujuga aadressi kasutada.

Uus infoleht

Võrumaa Metsaühistu uue koosseisu esimene laiem plaan oli parandada liikmega suhtlemist. Leiti, et teatud uudised on sobilikud jätkuvalt postiloendiga edastamiseks, kuid mõned teemad vajavad personaalset pöördumist ja selleks oleks sobiv infot edastada nimeliselt.

Juhatuse liige Liina Helstein käis välja idee, et hea võimalus on seda teha infolehena MailChimp keskkonna kaudu. MailChimp platvormi kasutatakse ka Metsaühistu infokirjade saatmiseks ning see võimaldab nimeliselt pöörduda ja annab ühistule tagasisidet, kui paljud kirja avasid ja mida nad lugesid.

Juhatusele oli teada, et suvel katsetas analoogselt Põlvamaa Metsaühistu oma liikmetele üldkoosoleku kohta info ja materjalide saatmist.

Erki Sok, Liina Helstein ja Heleri Käro ühises koostöös sai valmis esimene infokiri, mis saadeti kõigi liikmete e-posti aadressidele 9. septembril. Tagasiside liikmetelt on olnud äärmiselt positiivne ja ka metsaühistu on saanud informatsiooni, kui paljudeni info selliselt jõuab. Eesmärk on ju, et info oleks alati kõikidele metsaühistu liikmetele kiirelt kättesaadav.

Uus postiloend

Juba eelmise aasta jaanuaris kolis Võrumaa Metsaühistu liikmetega suhtlemiseks kasutuseloleva postiloend Eesti Erametsaliidu juurest üle Metsaühistu serverisse.

Tagasiside põhjal on sellel moel info saatmine liikmetele muutunud neile olulisel moel kättesaadavamaks.

Võrumaa Metsaühistu Facebook’i konto

Võrumaa Metsaühistu uue koosseisu teine idee oli luua oma Facebook’i konto, kus saaks kajastada metsaühistus toimuvat. Selline tegevus on suunitlusega eeskätt nooremale generatsioonile.

Ka selle loomise idee tuli uue juhatuse liikme Liina Helstein käest. Alates septembrist on taas Erki, Liina ja Heleri ühise koostöö tulemusel Võrumaa Metsaühistul olemas oma konto.

Ühiselt hangitud istikute arvu kasv

2019. aastal kasvas Võrumaa Metsaühistu kaudu hangitud istikute arv hüppeliselt. Kui 2018. aastal soetati ühiselt ligi 400 000 istikut, siis käesoleval aastal jõudis metsaomanikeni metsaühistu abil juba üle 613 000 erineva taime.

 

Ulukitõrjevahend TRICO metsaühistus müügil

Metsaomanikele on teada, et ulukid võivad teha suurt kahju rajatud metsakultuuridele. Üks moodus, kuidas koos paremini hakkama saada, on kaitsta taimi ulukitõrjevahendiga. Loodusliku taimekaitsevahendi TRICO toimeaineks on lõhnaandev lambarasv.  See sobib metskitsede, hirvede ja põtrade kahjustuste ennetamiseks okas- ja lehtpuudel ning põllumajanduses rapsil.

Alates oktoobrist on võimalik ulukitõrjevahendit TRICO osta nüüd ka Võrumaa Metsaühistu kontorist ning selle aasta algusest saab rentida ka tõrjevahendi pritsimiseks selgpritsi.