Puiduhinnad 2021 - Kuusepalk tegi esimeses kvartalis hinnarekordi

Kuusepalk tegi esimeses kvartalis hinnarekordi

Aasta esimese kvartaliga kallines kõige enam kuuse jämepalk. Tõusuteel olid ka teised okaspuupalkide hinnad, küttepuidu hind langes aga ajalooliselt madalale tasemele.

Erametsakeskuse puiduturu ülevaatest selgub, et aasta esimeses kvartalis jätkus okaspuu palgi hindade kasv. Suurima tõusu tegi kuusepalgi hind, jämepalgi keskmine hind tõusis eelmise aasta lõpu keskmiselt tasemelt (72,2 €/tm) esimese kvartaliga oluliselt, saavutades keskmiseks hinnaks 79,3 €/tm. Kasvasid ka teiste okaspuupalkide sortimentide hinnad. Esimese kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind Erametsakeskuse hinnastatistika alusel männipalgil 88,40 €/tm, männipeenpalgil 80,99 €/tm, kuusepalgil 79,80 €/tm ja kuusepeenpalgil 74,88 €/tm.

Kuusepalkide suur kallinemine tuli sellest, et enne seda olid hinnad viimaste aastate madalaimal tasemel. 2020. aasta märtsiga hindu võrreldes on hinnakasv kõikide sortimentide osas väga suur. Männipalk on aastaga kallinenud 25,3%, männipeenpalk 28,3%, kuusepalk 17,8% ja kuusepeenpalk 25,8%.

Lehtpuupakkude ja -palkide hinnad seevastu mõnevõrra langesid. Kui eelmise aasta lõpus püstitasid lehtpuu jämesortimentide hinnad uued absoluutsed hinnarekordid, siis aasta algus tõi kaasa hinnalanguse. Aastataguse ajaga hindu võrreldes on aga kõik hinnad kasvanud. 2021. aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind kasepakul 113,65 €/tm, kasepalgil 70,74 €/tm, haavapalgil 45,67 €/tm ja lepapalgil 43,33 €/tm

Paberipuiduturul oli aasta esimeses kvartalis hinnatrendid puuliikide lõikes erisuunalised. Männi- ja kuusepuit odavnes veidi ning kase- ja haavapuit kallines. Kallimaks paberipuidu sordiks on jätkuvalt kasepuit ja seda juba viimased kaks aastat. Odavaimaks sordiks on kuuendat kuud haavapuit. Aastataguse ajaga võrreldes on ainsana kallinenud kasepuit. 2021. aasta esimese kvartali lõpu seisuga maksis tihumeeter männipuitu 34,60 €/tm, kuusepuitu 32,55 €/tm, kasepuitu 42,12 €/tm ja haavapuitu 32,24 €/tm.

Küttepuidu hind langes aga kvartali jooksul viimase 43 kuu madalaimale tasemele, kvartali lõpu keskmise hind oli 23,55 €/tm. See tähendab, et nii mõnelgi juhul võib küttepuidu ülestöötamine ja müük anda metsomanikule tulemuseks kahjumi.

Puiduturu ülevaate koostaja Heiki Hepner (OÜ Tark Mets) ennustab, et kõrged palgihinnad motiveerivad kvaliteetsete palgimetsade omanikke kindlasti raieid teostama. Samas tasub praegusel hooajal raieid planeerides hinnata, millal saab materjali langilt saeveskisse vedada. Suve jooksul võib saeveskite vastuvõttudes esineda pause ning soojade ilmade saabumisel võivad väärtuslikud palgid metsalaos seistes kiiresti rikneda.

Loe Heiki Hepneri täispikka ülevaadet

Seotud artikklid: