Riigikogu suurendab metsaomnikele tulumaksuvaba piiri 5000 €

Riigikogu toetas EPKK ettepanekut suurendada metsast teenitud tulu tulumaksuvaba piiri tõstmist 5000 eurole

Riigikogu kiitis eile, 15. aprillil heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt on tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest metsaomanikele metsast teenitud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Sellise tulu hulka arvestatakse nüüd ka looduskaitseliste piirangute eest saadud Natura 2000 hüvitis. Seadusemuudatusega püütakse pidurdada maa müüki ja soodustada selle asemel maaressursi majandamist.

“Riigikogu tegi eile Eesti metsanduse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks väga olulise otsuse. Heakskiidu saanud Tulumaksuseaduse muudatus motiveerib erametsaomanikke tegema väiksema pindalaga uuendusraieid ja pidurdab füüsilistele isikutele kuuluva metsamaa müüki, soodustades metsa jätkusuutlikku majandamist ja aidates kaasa maaelu säilimisele,” rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige Ülle Läll.

Metsandustoetused. Tulumaksuvaba miinimum 5000 €. Metsaühistu

“Täname kõiki, kes aitasid vajalikud muudatused seadusesse viia. Põllumajanduskoda tunnustab valitsusliitu, aga eriliselt tänab Rahandusministeeriumit ja rahandusminister Martin Helmet koos meeskonnaga, kes toetasid Eesti erametsanduse ja metsaomanike jaoks väga olulisi muudatusi. Samuti täname keskühistut Eramets igakülgse toetuse eest,” ütles koja metsanduse grupi esinaine Läll.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt tõuseb füüsilisest isikust ettevõtjast metsaomanike maksuvabastuse summa 5000 euroni aastas, lisaks talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvestada ka Natura hüvitise. Seni vaid füüsilisest isikust ettevõtjatele kehtinud tulumaksuvabastus laieneb ka füüsilisest isikust metsaomanikele. See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Algatuse seaduse muutmiseks tegi Eesti Erametsaliit, keda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda asus toetama. Rahandusminister Martin Helme, valitsuskoalitsioon ja nüüd ka Riigikogu toetas põllumajanduskoja poolt möödunud aasta novembris rahandusministeeriumile saadetud ettepanekuid seoses metsast saadava tulu maksustamisega. EPKK tegi heakskiidu leidnud ettepaneku, et kehtima jääks kord, mille kohaselt võib füüsiline isik kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile ning vähendada edasikantavat kasu sellel perioodil tehtavate metsa majandamisega seotud kulude võrra. Põllumajanduskoda rõhutas oma pöördumises, et kulude mahaarvamine tulu tekkimise ja sellele järgneva kolme aasta jooksul ei tohi olla alternatiiv, vaid peab kehtima samaaegselt maksuerisusega.

EPKK tegi ka ettepaneku, et füüsilisest isikust metsaomanike metsast saadava tulu maksustamisel rakendataks sama süsteemi nagu seni kehtinud FIE maksustamisel; et erisust laiendataks lisaks metsamaterjali võõrandamisele ka kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulu kohta; ning et füüsilisest isikust metsaomanikel ja FIEdel võimaldataks kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust arvata maha maksustamisperioodil täiendavalt 5000 eurot. Seni kehtinud seaduse kohaselt võivad füüsilisest isikust ettevõtjad oma kinnistult raiutud metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot.

Allikas: EPKK pressiteade

Loe veel samal teemal: metsandustoetused, tulumaks

Seotud artikklid: