Erametsaomanikele kehtib sellest aastast 5000 € maksusoodustus – Metsaühistu

Erametsaomanikele kehtib sellest aastast 5000 € maksusoodustus

Aprilli keskel võttis Riigikogu vastu kriisiaja nn „kobareelnõu,“ mille üks osa puudutab otseselt ka füüsilisest isikust metsaomanikke – nimelt saab alates 2020. aasta algusest tehtud metsatehingutest saadud tulust arvata maha 5000 eurot, mis on maksuvaba. Mahaarvamist võib teha nii metsamaterjali kui raieõiguse müügi tuludest, samuti Natura 2000 toetustest. Samuti jääb kehtima kord, mille kohaselt võib raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale aastale ning teha kasust mahaarvamisi nendel aastatel  tehtud metsa majandamise kulude võrra. Sellisteks kuludeks võivad olla metsa uuendamisega – maapinna ettevalmistamine, taimede soetamine, istutus – seotud kulud. Või metsa hooldamise ja kaitsmisega seotud kulud (metsamaa parandus, ulukitõrje meetmete rakendamine, metsakultuuride hooldamine jms), samuti näiteks üraskitõrjeks ostetud feromoonpüüniste hind.

Sellist maksusoodustust on erametsaomanike esindusorganisatsioonid soovinud juba ammu, kuna senine kord on soodustanud metsakinnistute müüki ning koondumist äriühingute omandusse. Uus kord võiks soodustada mitmekesise erametsaomandi säilimist ja arengut.  Ka Metsaühistu on korduvalt oma esindusorganisatsioonide kaudu selle probleemi lahendamist nõudnud.

Maksusoodustus. Metsaühistu.

“Riigikogu otsus on Eesti metsanduse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks väga oluline. Heakskiidu saanud Tulumaksuseaduse muudatus motiveerib erametsaomanikke tegema väiksema pindalaga uuendusraieid ja pidurdab füüsilistele isikutele kuuluva metsamaa müüki, soodustades metsa jätkusuutlikku majandamist ja aidates kaasa maaelu säilimisele,“ rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige ja koja metsanduse grupi esinaine Ülle Läll.

Seadusemuudatuse üheks eesmärgiks on vähendada füüsiliste isikute omanduses oleva metsamaa müüki. Aastatel 2014-2018 tegid füüsilisest isikust metsaomanikud metsamaaga tehinguid 16 640 korral kokku 95 195 hektari osas. Tulemuseks on füüsiliste isikute omandis oleva metsamaa pindala vähenemine. Viimase viie aasta jooksul on juriidiliste isikute omandis oleva metsamaa pindala suurenenud 5%, moodustades tänaseks 40% erametsamaa pindalast. Sageli kaasneb kinnistute müügiga ka elukoha vahetus ning maapiirkondadest lahkumine, öeldakse nüüdseks seaduse jõu saanud eelnõu seletuskirjas.

Omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisel saadud tulu ei maksustata tulumaksuga, samas kui kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadav tulu on tulumaksuga maksustatud. Nii on ka mitmed uuringud näidanud, et omanikud ise peavad soosivat maksusüsteemi oluliseks säästva metsamajanduse osaks. Tehtud muudatusel võiks kindlasti olla positiivne mõju sellele, et erametsaomanikud hakkavad ise rohkem oma metsa hooldamise ja majandamisega tegelema.

Seadusemuudatus suurendab ka füüsilisest isikuste ettevõtjate (FIE) võimalusi teha metsatuludest mahaarvamisi. Kui senini võisid füüsilisest isikust ettevõtjad oma kinnistult raiutud metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot ning raieõiguse müügi korral mahaarvamisi teha ei saanud, siis nüüd saavad FIEd mõlemal juhul (nii metsamaterjali müügi kui raieõiguse müügi korral) teha tuludest mahaarvamisi 5000 eurot.

Uus kord hakkas kehtima tagasiulatuvalt selle aasta algusest ning tulumaksusoodustust saavad metsaomanikud kasutada 2020. aasta tuludeklaratsioone esitades 2021 aasta kevadel. Metsaomanike seisukohalt deklaratsiooni täitmine ei muutu, sest kehtima jääb seninigi kasutatud deklaratsiooni osa 6.2, mida täiendatakse ridadega 12 (Maksustamisperioodi täiendav mahaarvamine 5000 eurot) ja 13 (Maksustamisperioodi maksustatav summa). Maksustatav summa kujuneb perioodi tulust miinus 5000 eurot. Kogu tulude-kulude arvestus ning nende edasikandmine järgmis(t)ele aasta(te)le toimub samamoodi, kui siiani. Küll aga tuleb arvestada seda, et tuludest tehtavat 5000-eurost mahaarvamist ei saa edasi kanda järgmistesse aastatesse. Kindlasti jagab Metsaühistu täpsemaid nõuandeid maksusoodustuse kasutamiseks ja deklaratsiooni täitmiseks tuleva aasta algul, kui deklaratsioonide täitmine algab.

 

Loe veel samal teemal: maksusoodustus, tulumaks

Seotud artikklid: