juriidiline nõustamine – Metsaühistu

Sundvaldus – tähtajatu kitsendus sinu maale

Eestis toimub ruumiline planeerimine riiklikul ja kohalikul tasandil. Teatud olukordades võib riik, aga ka kohalik omavalitsus vajada maad mingite avalike huvide tagamiseks. Olgu see siis tehnovõrkude või -rajatiste ehitamine, eratee avalik kasutamine või muu sarnane eesmärk. Sellistel puhkudel võivad nad seadusega sätestatud ulatuses rakendada kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) võimalusi. Sundv...

Raieõiguse müügil tuleb olla tähelepanelik

On hulgaliselt juhtumeid, kus ka pärast pikka kaalumist otsustavad metsaomanikud raieõigust müüa suhteliselt vähetegutsenud tundmatutele firmadele. Metsaühistu konsulent ja jurist Tiina Mitt selgitab, miks sellesse tuleb ettevaatlikult suhtuda. Nimelt on metsaühistutesse jõudnud juhtumeid, kus pärast lepingu sõlmimist ja tööde teostamist on raieõiguse ostnud ettevõtte esindajad kadunud. Ning seda koos raieõiguse ja ...