maaparandussüsteemid – Metsaühistu

Maaparandussüsteemide arvele võtmise muudatused ja infopäev

Metsade kuivendamine on metsamajanduslik võte, millega parandatakse metsamulla hapnikuga varustatuse tingimusi läbi selle, et liigne vesi juhitakse kraavide abil suublatesse (jõed, järved). Eestis on metsade kuivendamisega tegeletud juba üle 100 aasta ning vajaduse on tinginud see, et sademete hulk ületab meil aurumist. Umbes 100 ja rohkem aastat tagasi kuivendati peamiselt põlde ja heinamaid, sest need olid aktiivs...