maksusoodustus Archives - Metsaühistu

Erametsaomanikele kehtib sellest aastast 5000 € maksusoodustus

Aprilli keskel võttis Riigikogu vastu kriisiaja nn „kobareelnõu,“ mille üks osa puudutab otseselt ka füüsilisest isikust metsaomanikke – nimelt saab alates 2020. aasta algusest tehtud metsatehingutest saadud tulust arvata maha 5000 eurot, mis on maksuvaba. Mahaarvamist võib teha nii metsamaterjali kui raieõiguse müügi tuludest, samuti Natura 2000 toetustest. Samuti jääb kehtima kord, mille kohaselt võib raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale ...