Kui uuendasid metsa, taotle metsa uuendamise toetust - Metsaühistu

Kui uuendasid sel aastal metsa, taotle ka toetust

Novembris saavad metsaomanikud taotleda metsa uuendamise toetust. Kui ka sinul on õigus toetust saada, võta ühendust oma metsaühistuga, et taotlus ära vormistada. Alates käesolevast aastast saab metsa uuendamise toetust taotleda ainult metsaühistu. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Metsa uuendamise toetus on kujunenud üheks olulisemaks toetusliigiks. Erametsakeskuse kaudu toetatakse maapinna ettevalmistamist, metsapuutaimede soetamist koos istutamisega ja metsapuutaimede hooldamist.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed vähemalt eelmise aasta 1. jaanuari seisuga. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal, maapinna ettevalmistamise puhul ka eelneval aastal.

Metsa uuendamise toetus - Metsaühistu

 

MAAPINNA ETTEVALMISTAMISE TOETUS

Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval aastal. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm. Toetuse suurus on kuni 96 eur/ha.

METSATAIMEDE OSTMISE JA METSAISTUTUSTÖÖDE TOETUS

Toetatakse metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamist koos istutamisega Taimede soetamise kohta pole enam vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt on metsataimed ostetud (tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris). Toetuse suurus on kuni 400 €/ha.

METSAKULTUURI HOOLDAMISE TOETUS

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad. Toetuse suurus on kuni 96 eur/ha.

Metsa uuendamise toetus on väga oluline, kuna metsauuendamine on päris kallis ettevõtmine. Sõltuvalt kasutatavatest võtetest ja uuendusmaterjalist on hektari maksumus ligikaudu 700-900 eurot. Loodusliku uuenemise teed minnes on uuendus esialgu küll odavam, kuid nii kaotab metsaomanik aega ning tulevikus ka raha.

METSAUUENDAMISE TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemisel on abiks Metsaühistu, kuid asjaajamine toimub kiiremini ja kergemini, kui metsaomanikul on käepärast järgmised andmed:

 • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
  • Toetust saab küsida metsamaapinna ettevalmistamise, metsataimede soetamise ja istutamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
 • Kus neid töid tehti?
  • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
 • Tööde pindala
  • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
 • Kes on kinnistu omanik?
  • Omaniku nimi ja isikukood
 • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
  • Puuliik
  • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris)
 • Metsakultuuri hooldamise korral:
  • Kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest)
  • Mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti

Metsaühistusse tasub metsaomanikul pöörduda võimalikult varakult, nõu ja abi antakse kõigi vajalike tööde tegemiseks. Leia lähim Metsaühistu

 

Seotud artikklid: