Tutvus metsaga peab algama varakult - Metsaühistu

Tutvus metsaga peab algama varakult

Aprill ja maikuu algus oli Põlva Kooli neljandatele klassidele teistmoodi – kõik viis klassitäit neljandikke külastasid Lahemaad – Sagadi metsamuuseumi ja looduskeskust. Põlvamaa Metsaühistu korraldamisel oli lastel võimalik osaleda kahes õppeprogrammis. Neljas D ja E said osa kodupaiga lindude programmist ja A, B, C, F ja G klass osalesid programmis Puudest algab mets.

Puudest algab mets programmis osalesid aprillikuu viimasel päeval A ja G klassid. Laste päev algas juba hommikul – Põlvast asuti teele Eestimaa teise otsa, Sagadisse. Paaritunnine bussisõit oli piisavalt lühike, et lastel tüdimust ei tekiks aga ka piisavalt pikk, et järgnev oleks lastele vaheldust pakkuv.

Sagadi metsakeskus. Metsaühistu

Sagadis võtsid Põlva neljandikke vastu looduskooli õpetajad, kelle juhtimisel siirduti metsamuuseumi. Seal tutvuti kõigepealt Eestimaa puudega ning täideti töölehti. Edasi vaadati aga muuseumis praegu vaatamiseks väljas olevat rahvapärase puutöö näitust. Iga puuliigi juures olid väljas selgitavad tahvlid ning just sellest puust valmistatud esemed.

Muuseumist siirduti läbi Sagadi mõisapargi looduskooli, kus lapsed said vaadata mikroskoobi all taimi ja putukaid. Rõõmsat elevust valmistasid nii tavaline liiv kui ka kiili tiivad. Ka looduskoolis tuli täita ülesandeid – erinevaid meeli kasutades arvata, mis on purgis-kotis. Pärast selgus, et tegemist oli väga tavaliste asjadega – männikäbide, kuuseokaste, kadakalaastude ja muu taolise kraamiga.

 

Kuna Sagadi pole kaugel merest, külastasid mandrilapsed ka randa. Veetase on praegu madal ning nii olid Altja rannas olevad kivid – nii kuulus Titekivi (mille alt pärinevat kõik Altja küla lapsed) kui ka väiksemad kivid hästi nähtavad. Ilm oli ilus ja vette keegi ei kukkunud.

Põlva Kooli esimese kooliastme huvijuht Diana Pehk sõnas, et kõik lapsed on retkega väga rahule jäänud – kellele on meeldinud rohkem metsamuuseum, kellele looduskool ja kellele hoopiski mererand.

Põlvamaa Metsaühistu on Põlva Kooli esimese kooliastme lastele korraldanud erinevaid metsa ja loodust tutvustavaid programme juba aastaid. Näiteks viidi mõni aasta tagasi kõik esimeste klasside lapsed tutvuma metsaga päris Põlva lähistele – Taevaskoja radadele.

Seotud artikklid: