Uudised - Metsaühistu

Puidu hinnad peegeldavad tööstuse keerulist seisu

Puiduhindade langus on olnud jätkuv. Ehitusturu vähenemine ja sellest tulenev puitmaterjali nõudluse langus on viinud puitu töötleva tööstuse aastate taguste mahtude juurde tagasi. Heiki Hepneri koostatud värskest puiduturu ülevaatest selgub, et sellest tulenevalt odavnesid selle aasta II kvartalis kõik sortimendid. Üsna suur hinnalangus on olnud okaspuupalkide puhul. Männipalgid odavnesid kolme kuuga 15%, männipeen...

Puude istutamise toetamine peab olema läbipaistev

Järjest rohkem on meil ettevõtteid ja organisatsioone, kes erinevatel põhjustel soovivad puude istutamisele ja uue metsa rajamisele oma õlga alla panna. Suurenev huvi selle vastu on ajas olnud tuntav. Roheleppe raameski on Euroopa Liidus seatud eesmärgiks aastaks 2030 istutada täiendavalt 3 miljardit puud. Koostöös vastutustundlike ettevõtete ja organisatsioonidega soovivad mitmed metsaühistud sellesse oma panuse anda. Metsakasvatuslikud teadmised endistel põllumaadel...

Uue metsa rajamise toetamine peab olema läbimõeldud

Metsühistu toob oma uuel platvormil kokku jätkusuutlikult tegutsevad ettevõtted ja maaomanikud, kellel on söötis seisvaid maatükke. Seda selleks, et rajada uut metsa või istutada kasvõi üksikuid puid ning seeläbi vähendada CO₂ jalajälge. Korraldame selleks taimede ühist hankimist ning istutame need koos piirkondlike metsaühistutega mulda. Väheväärtuslike põllu- ja rohumaade metsastamine on aga alati tekitanud vastan...

Maapinna ettevalmistus on esimene samm metsauuendamiseks

Metsauuenduse üheks oluliseks eeltööks on maapinna ettevalmistamine kas külviks, istutamiseks või looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks. Nii on istutatud või tärkaval puutaimel vähem konkurente ja ka metsaomanikul on lihtsam hiljem noort metsa hooldades leida puutaimi üles. Viljakates kasvukohtades valmista võimaluse korral maapind ette sirgete ridadena või märgista istutuskohad tikkudega, et kergendada hilisemat...

Metsaistutus kui loterii

Tänavu on palju kõneainet saanud põllumajandustootjate raske olukord, mis on tingitud mai ja juunikuisest põuast ning külmakraadidest. Üldse ei ole aga räägitud sellest, milline on olnud ilmastiku mõju meie tänavu kevadel istutatud metsakultuuridele. Istutamise või maapinna ettevalmistamise eelselt on võimatu ette teada, millised saavad olema kasvuperioodi alguse ilmad. Metsa uuendamisel on paratamatult palju määramatust ja juhuslikkust.