Uudised - Metsaühistu

Sinu Mets – Märts 2024

Selle aasta esimene metsateemaline õppeleht Sinu Mets on ilmunud. Värske õppelehe teemad:
  • Metsaühistu juriidiline nõustaja Tiina Mitt annab nõu sundvalduse teemadel
  • Võrumaa Metsaühistu kasvas Eesti suurimaks ühistuks, Sinu Mets uuris lähemalt, mis on nende saladus

Maamaks kujuneb keeruliselt

Maamaks on seadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse kogu maa va selline maa, kus majandustegevus on keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning maksu suurus sõltub maa maksustamishinnast ning maksumäärast. Maamaksusumma arvutatakse ja maamaksuteade moodustatakse 1. jaanuari andmete põhjal. Teatavasti toimusid maamaksu arvutamise põhimõtetes olulised muudatused....

Kuuse-kooreürask pole kuhugi kadunud

Juba mitmed aastad on paljud metsaomanikud olnud hädas kuuse-kooreüraskite massilise levimise ning sellest tingitud metsakahjustustega. Kätte on jõudnud aeg, kui kindlasti tasub oma mets üle kontrollida. Kuuse-kooreürask on viimastel aastatel andnud mitmeid põlvkondi ning praegusel aastaajal on valdavalt tuvastatavad sellised puud, mis on asustatud teise põlvkonna poolt eelmise aasta teises pooles. Soovitame kõigil ...

Põhja-Eesti Metsaühistul täitus 20 tegevusaastat

14. veebruaril 2004. aastal asutati Arved Viirlaiu nimeline Põhja-Eesti Metsaühistu ning tänavu tähistatakse oma 20-ndat tegevusaastat. Alguse sai ühistu Kose vallast praeguse juhi Kalle Põld eestvedamisel, alustajaid oli kolmekümne inimese ringis. Ühistu on hiljem kasvanud läbi liitumiste teiste väiksemate ühistutega nii Harjumaalt kui Raplamaalt. „Sel ajal oli väiksemate ühistute liitumine suuremateks üsna aktiivne,“ meenutab Põld.  „2010. aastal liitus meiega Kloos...

Sundvaldus – tähtajatu kitsendus sinu maale

Eestis toimub ruumiline planeerimine riiklikul ja kohalikul tasandil. Teatud olukordades võib riik, aga ka kohalik omavalitsus vajada maad mingite avalike huvide tagamiseks. Olgu see siis tehnovõrkude või -rajatiste ehitamine, eratee avalik kasutamine või muu sarnane eesmärk. Sellistel puhkudel võivad nad seadusega sätestatud ulatuses rakendada kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) võimalusi. Sundv...