Uudised - Metsaühistu

Eduka raietöö aluseks on hoolikas planeerimine ja koostöö ühistuga

Iga metsaomanik, kes võtab plaani raietööd, peab need hoolsalt ette valmistama. Erinevaid nüansse, millele tähelepanu pöörata, on palju. Oktoober ja november on just õige aeg, et plaanid metsaühistu spetsialistiga läbi arutada. Omanik otsustab, ühistu on kõrval toetamas Kas, mida ja kui palju raieid teha saab otsustada ü...

Metsaühistu ei ole kasumit nooliv firma vaid omanike ühendus

Meie metsanduslik maastik on üsna keeruline ning selles firmade, organisatsioonide ja liikumiste vahel orienteerumine on üpris keeruline ka sektoris töötavale inimesele. Kuidas see siis võiks tunduda metsaomanikule, kes igapäevaselt valdkonnas üldse ei tegutse? Esinenud on erinevate ettevõtete nimedega trikitamist, omanikele helistatakse „parimate pakkumistega“ eri firmade varjus ühest ja samast kontorist. Viimase aja trend on Metsaühistute poolt aastakümneid ehitatud...

Metsaühistu aitab teha keerulisi raieid

Metsatöödest rääkides mõeldakse tihti selgelt piiritletud lageraiest üheilmelises metsas. Alati ei ole see aga nii ja metsatöid tuleb tihti teha keerulisemates tingimustes. Keerulised raied, kus arvestatakse omanike erisoovidega, on raske ligipääsuga või asustuse läheduses on sellised, mida paljud firmad teha ei taha. Need on pigem tülikad, sest kulud on suuremad ja tulu seega väiksem. Ühistu jaoks on aga esmatähtis, et omanikust Metsaühistu liige saaks vajalikud tööd...

Mis on metsaraie ja miks seda vaja on?

Mõteldes metsaraiele tuleb inimestel tihti silme ette lageraielank. Metsa raiumine on aga palju rohkemat ja sisulisemat. Metsaseaduse järgi loetakse raieks tegelikult erinevaid tegevusi. Nii on raie puude ja põõsaste langetamine aga ka langetatud tüvede laasimine, tüvede järkamine ning metsamaterjali koondamine ja kokkuvedu. Miks on aga raietööd vajalikud? Metsa kasvatamine tähendab raiete tegemis...