Uued metsandustrükised Erametsakeskuselt - Metsaühistu

Uued metsandustrükised

SA Erametsakeskus andis välja kaks uut trükist, kust kasulikke teadmisi saavad kõik metsaomanikud.

Metsaomaniku maksustamine

Teatmik „Metsaomaniku maksustamine“ annab metsaomanikule nõu, milline oleks metsa majandamiseks tulusaim ja mugavaim õiguslik viis. Teatmikus on kirjeldatud erinevaid metsa majandamise õiguslikke vorme ning analüüsitud nende sobivust maksustamise aspektidest lähtuvalt.

Teatmiku koostas Eesti Maksumaksjate Liidu vanemjurist Martin Huberg. Metsamajandamise praktiku seisukohast aitas hea nõuga pikaaegsete kogemustega metsakasvataja Olavi Udam.

 

Ühine mets

Teatmik „Ühine mets“ vaatleb olukorda, kus metsamaa kuulub korraga mitmele isikule. Kahjuks ei ole harvad juhtumid, mil ühine metsamajandamine viib pingete, lausa tülideni. Kindlasti laheneb enamik olukordi omavaheliste kokkulepete teel ilma, et seaduseraamatut uurima peaks. Ja ometigi, kui ühisele keelele ei jõuta, on oluline teada, mis seadustes kirjas – milliste reeglitega enda õiguse tagaajamisel arvestama peab. Käesolev materjal toobki lugejani õigusmaailmast selle, mida ühis- ja kaasomandis oleva metsa omanikud teadma peaksid.

Teatmiku koostas Jaanus Aun, kes tõdeb lõpetuseks: „Kaasomandis metsa haldamisega saab hakkama küll, kui kõik kaasomanikud austavad teiste õigusi ning tunnevad vastutust ühise asja suhtes. Valmisolek kokkulepeteks on väga oluline, et pääseda tülikatest õigusvaidlustest ning keskenduda peamisele – metsa heaperemehelikule kasutamisele.“

Seotud artikklid: