Põhja-Eesti Metsaühistu liikmed värskendasid oma teadmisi maksudest - Metsaühistu

Põhja-Eesti Metsaühistu liikmed värskendasid oma teadmisi maksudest

Läinud nädala neljapäeval kogunesid paljud Põhja-Eesti Metsaühistu liikmed rahvusraamatukokku, et värskendada oma teadmisi maksuteemadel. Maksu- ja Tolliameti peaspetsialist Eha Kütt jagas huvilistele teadmisi füüsilisest isikust metsaomaniku maksustamisest.

Metsomanikel on oluline meeles pidada, et Eestis kehtivad eraisikule ja ettevõttele erinevad reeglid. Eraisikuna metsa majandades tuleb meeles pidada, et saadud tulu maksustatakse kui kasu vara võõrandamisest ning täidetakse tuludeklaratsiooni vorm A. Kogu saadud tulu deklareeritakse selle aasta deklaratsioonil, mil saadud summad laekusid.

Raieõiguse ja metsamaterjali müügi puhul on metsaomanikul oluline teada seda, et nii saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile ning sellelt võib maha arvata metsa majandamiseks tehtud kulusid. Millised on lubatud kulud, selle määrab ära metsaseadus. Kahtluse korral tasub metsaomanikul aga nõu pidada metsaühistuga.

Oluline teema metsaomanike jaoks on mitmesugused toetused, millest osad on maksuvabad ning teised mitte. Rusikareegli järgi on Euroopa Liidu toetused maksutatud, siseriiklikud toetused aga maksuvabad.

Üldised soovitused metsaomanikele on aga lihtsad – olge oma asjaajamistes täpsed, säilitage kõiki kulusid-tulusid tõestavaid dokumente võimalikult pikalt ning vajadusel küsige nõu – kas otse maksuametist või metsaühistust. Kui ühistust vastust ei teata, saadetakse küsimus edasi maksuametisse, kuid ühistu oskab kindlasti sinna juurde lisada ka kõik vajalikud taustaandmed, mida metsaomanik ise võib ära unustada.

 

Seotud artikklid: