Vaata oma maa väärtust! - Metsaühistu

Vaata oma maa väärtust!

Maa-amet on sel aastal tegelenud maa korralise hindamisega, mis on üheks aluseks maa maksustamisele. Maamaks on seadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse kogu maa v.a selline maa, kus majandustegevus on keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning lisaks maa maksustamishinnale sõltub see ka kehtestatud maksumäärast. Maksumäära kehtestab kohalik omavalitsus. Maksustamishind on just maa korralise hindamise käigus määratud maa ligikaudne turupõhine väärtus.

Vaata oma maatüki väärtust!
Maa hindamise tulemusi sh oma maatüki väärtust saad vaadata uuenenud maakatastris minu.kataster.ee otsides aadressi või katastritunnuse järgi üles oma katastriüksuse ja avades „Maa väärtuse info“.

2022. aasta maa korralisel hindamisel said Eesti kõik 761 286 maatükki uue väärtuse ehk maa maksustamishinna. Hindamine tehti Maa-ameti kinnisvaratehingute andmebaasis olevate müügitehingute analüüsimisel seisuga 30.06.2022. Hindamise tulemustest selgub, et kogu Eesti maa väärtusest 8% annab metsamaa, samas annab metsamaa 49% kogu pindalast. Oluline on siin teada, et maksustamishind ei sisalda metsamaal kasvavaid puid, vaid üksnes maad. Sarnaselt ei sisalda maksustamishind maal asuvate ehitiste väärtust.

Kas korraline hindamine ehk maksustamishinna kaasajastamine tõstab maamaksu? Täna on teada, et 2022. ja 2023. aastal arvutatakse maamaks veel varasema, 2001. aasta maa maksustamishinna alusel. 2022. aasta hindamise tulemusi hakatakse maksustamisel kasutama alates 2024. aastast. Kindlasti on põhjust eeldada, et maamaks pikemas perspektiivis tõuseb. Tõusu leevendamiseks on seadusega maksimaalseid maamaksumäärasid vähendatud 2,5-5 korda. Samuti on kehtestatud maamaksusumma aastasele kasvule 10% piirmäär. See, milliseks kujuneb iga maaomaniku maamaks, selgub aga alles 2023. aasta lõpus, kui Maksu- ja Tolliamet arvutab uued maamaksud. Maamaksu arvutamiseks kasutatakse lisaks Maa-ameti hinnatud maa väärtusele ka kohalike omavalitsuste määratud maamaksumäärasid ning iga konkreetse maatükiga või maaomanikuga seotud maksusoodustuste või maksuvabastuste andmeid. Seega mõjutab lisaks uuenenud maksustamishindadele maamaksu suurust ka kohaliku tasandi otsused, sest kohalikud omavalitsused peavad kinnitama uued maamaksumäärad hiljemalt 1. juuliks 2023.

Loe veel samal teemal: maamaks

Seotud artikklid: